Badanie Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych

Badanie Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych

Zleceniodawca: PAFW

Koordynator: Hubert Borowski

Badanie Nowe technologie

W ramach projektu, który realizowaliśmy na zamówienie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zgromadziliśmy wiedzę na temat wykorzystania nowych technologii przez organizacje pozarządowe w Polsce.

Przeanalizowaliśmy doświadczenia osób i instytucji działających na rzecz upowszechniania technologii oraz wzmacniania III sektora w kraju i zagranicą, dotyczące różnych sposobów wspierania rozwoju społeczności lokalnych poprzez dostarczanie narzędzi i kompetencji ICT. Zrealizowaliśmy także warsztaty z ekspertami posiadającymi szczególne kompetencje i doświadczenia w zakresie ICT i społeczności lokalnych.

Ważnym elementem projektu była realizacja badania terenowego potrzeb i potencjału społeczności  lokalnych w zakresie wykorzystania i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ponadto przy udziale zewnętrznych specjalistów sformułowaliśmy rekomendacje i propozycje działań.

Wiedzę zgromadzoną w ramach badania przedstawiliśmy w postaci raportu „Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych” oraz „Technologie w społecznościach lokalnych. Propozycje działań”. Została ona wykorzystana następnie m.in. przy tworzeniu założeń Programu PAFW „Nowe technologie lokalnie„, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czas trwania projektu: czerwiec 2010 – lipiec 2011
Koordynator: Hubert Borowski
Zespół badawczy:
Anna Baczko-Dombi, Piotr Bekas, Dominika Czerniawska, Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Paweł Hess, Zuzanna Jendryczko, Paulina Jędrzejewska, Dariusz Kraszewski, Ela Morawska, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski, Tomasz Ratter, Katarzyna Starzyk, Monika Stec, Bartosz Stodulski, Marta Szotkowska, Elżbieta Świdrowska, Maria Wiśnicka
Zleceniodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności