Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Koordynator: Jacek Grzeszak

Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Pomagaliśmy jednemu z największych operatorów komórkowych w mierzeniu i komunikowaniu jego wpływu społecznego.

W 2013 roku podjęliśmy się przeprowadzenia analizy wpływu społecznego Orange Polska. Było to przedsięwzięcie wykraczające poza tradycyjne ramy raportowania społecznego. Oprócz samych działań firmy i ich bezpośrednich rezultatów badaliśmy również pośredni, złożony wpływ tych działań na szeroko rozumiane otoczenie. Staraliśmy się uchwycić zmiany, które zachodziły w Polsce w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o takiej skali i roli jak Orange Polska.

Zmiany te dotyczyły 6 obszarów funkcjonowania firmy i jej społecznej odpowiedzialności – gospodarki, innowacji, pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska. W każdym z tych obszarów działalność Orange pozostawiała widoczny ślad. W gospodarce, zakupy i inwestycje Orange generują co roku tysiące miejsc pracy, zwiększają obroty polskich przedsiębiorstw, a także powodują zwiększenie potencjalnego PKB Polski nawet o 0,3%. W obszarze innowacji działania Orange przekładają się na tworzenie nowych start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Tak duża firma produkuje jednak tony zanieczyszczeń i zużywa tony surowców. Analiza wpływu społecznego pozwala minimalizować te „uboczne efekty” działań i maksymalizować efekty pozytywne.

Efektem naszych działań był opublikowany w 2014 roku raport wpływu społecznego, stworzony w dwóch wersjach – wewnętrznej, rozbudowanej oraz skrótowej, zewnętrznej (dostępna tutaj).

Przygotowaliśmy także krótki film pokazujący wpływ społeczny Orange.

W ramach naszej współpracy aktualizujemy co roku zebrane dane o firmie, szukamy nowych danych, a także nowych sposobów komunikacji na temat wpływu społecznego.

Obecnie poza zbieraniem i analizowaniem danych o firmie pracujemy także nad narzędziem mierzącym wpływ społeczny w sposób bardziej systematyczny i indeksowy. Prototyp narzędzia przedstawiliśmy naszemu Klientowi w 2018 roku.

Czas realizacji: od 2013 r.
Aktualny koordynator: Jacek Grzeszak
Zespół projektu: Jacek Grzeszak i Jan Herbst
Poprzedni koordynatorzy i koordynatorki oraz członkowie zespołu: Magda Biejat, Łukasz Jonak, Julia Olesińska, Maciej Pilaszek,
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska
Więcej informacji: http://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-wplyw-spoleczny.phtml