Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska

Badanie wpływu społecznego Orange Polska

Pomagamy jednemu z największych operatorów komórkowych w mierzeniu i komunikowaniu jego wpływu społecznego.

W 2013 roku podjęliśmy się przeprowadzenia analizy wpływu społecznego Orange Polska. Było to przedsięwzięcie wykraczające poza tradycyjne ramy raportowania społecznego. Oprócz samych działań firmy i ich bezpośrednich rezultatów badaliśmy również pośredni, złożony wpływ tych działań na szeroko rozumiane otoczenie. Staraliśmy się uchwycić zmiany, które zachodziły w Polsce w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o takiej skali i roli jak Orange Polska.

Zmiany te dotyczyły 6 obszarów funkcjonowania firmy i jej społecznej odpowiedzialności – gospodarki, innowacji, pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska.  Analiza wpływu społecznego pozwala minimalizować „uboczne efekty” działań i maksymalizować efekty pozytywne.

Efektem naszych pierwszych analiz był opublikowany w 2014 roku raport wpływu społecznego, stworzony w dwóch wersjach – wewnętrznej, rozbudowanej oraz skrótowej, zewnętrznej (dostępna tutaj). Przygotowaliśmy także krótki film pokazujący wpływ społeczny Orange.

W ramach naszej współpracy aktualizujemy co roku zebrane dane o firmie, szukamy nowych danych, a także nowych sposobów komunikacji na temat wpływu społecznego.

W czasie pandemii COVID-19, w latach 2020-21, wspieraliśmy Orange Polska analizami dotyczącymi wpływu lockdownów na gospodarkę, edukację i użytkowanie usług cyfrowych. Mapowaliśmy też zachodzącą pod wpływem pandemii transformację cyfrową w Polsce – oraz jej trwałość i wpływ na społeczeństwo w różnych regionach kraju.

Od 2021 roku pracujemy z Orange także w zakresie badania zjawiska wykluczenia społeczno-cyfrowego. Stworzyliśmy raport, który jest dla firmy punktem odniesienia dla działań z zakresu włączania cyfrowego i społecznego zagrożonych wykluczeniem grup społecznych i demograficznych, m.in. seniorów czy mieszkańców obszarów położonych peryferyjne względem dużych miast. Raport jest dostępny tutaj.

Czas realizacji: od 2013 r.
Aktualna koordynatorka: Aleksandra Pierścińska
Zespół projektu: Aleksandra Pierścińska i Jan Herbst
Poprzedni koordynatorzy i koordynatorki oraz członkowie zespołu: Magda Biejat, Jacek Grzeszak, Łukasz Jonak, Łucja Krzyżanowska, Julia Olesińska, Maciej Pilaszek