CyberMocn@Szkoła

Koordynatorzy: Aleksandra Pierścińska i Maciej Onyszkiewicz

CyberMocn@Szkoła

Wspólnie z grupą nauczycieli i nauczycielek przetestowaliśmy narzędzia cyfrowe do pracy z młodzieżą i stworzyliśmy „Poradnik wychow@wcy” – zestaw pomysłów na zastosowanie przetestowanych narzędzi skierowanych do wychowawców szkolnych.

Celem projektu było przygotowanie szkolnych wychowawców i wychowawczyń do pracy ze swoimi uczniami w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości. Wspólnie z grupą nauczycieli i nauczycielek diagnozowaliśmy najbardziej palące problemy związane z psychofizycznym dobrostanem uczniów oraz tworzyliśmy i testowaliśmy rozwiązania tych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Edukacja zdalna zmusiła kadrę nauczycielską do sięgnięcia w swojej pracy po nowe technologie. Chcieliśmy wykorzystać tę okazję, żeby przekonać nauczycieli i nauczycielki do sensownego wykorzystania technologii, już po tym, jak uczniowie wrócą do szkół.

Projekt podzieliliśmy na cztery etapy:

  • na pierwszym etapie przeprowadziliśmy diagnozę, aby poznać i zrozumieć najbardziej palące problemy polskich uczniów i uczennic. W tym celu zaprosiliśmy do rozmów grupę 50 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski;
  • na drugim przeszkoliliśmy wybrane grono 15 osób z obsługi trzech narzędzi cyfrowych (Flipgrid, Nearpod i Google Forms);
  • na trzecim nauczyciele i nauczycielki wymyślali i testowali ze swoimi uczniami pomysły na zajęcia z wykorzystaniem tych narzędzi. Każdy z testowanych pomysłów odpowiadał na jeden ze zdiagnozowanych na pierwszym etapie problemów. Testowaniu towarzyszyło kroczące badanie, aby na bieżąco wyciągać wnioski i udoskonalać pomysły naszych nauczycieli;
  • na czwartym, na podstawie wniosków z testowania, przygotowaliśmy „Poradnik wychow@wcy” zawierający opis narzędzi cyfrowych, pomysły na ich wykorzystanie w pracy wychowawczej z uczniami oraz gotowe scenariusze lekcji.

O naszym poradniku można przeczytać m.in. w serwisie ngo.pl.

Projekt zrealizowaliśmy na zlecenie Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga w ramach działania CyberMocn@Szkoła.

Czas trwania styczeń–maj 2021
Koordynatorzy projektu: Aleksandra Pierścińska (od stycznia do marca) i Maciej Onyszkiewicz (od marca do końca maja)
Zespół: Anna Bartol, Marek Cywiński, Damian Jaworek i Paweł Sielczak oraz Marta Florkiewicz-Borkowska i Zuzanna Rokita (współpracowniczki)