Dane, debata, demokracja

Dane, debata, demokracja

Dane, debata, demokracja

W ramach projektu, który realizowaliśmy jako partner Stowarzyszenia Klon/Jawor, zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy procesy partycypacyjnego przygotowania trzech różnych dokumentów strategicznych oraz zorganizowaliśmy kurs „Rzecznictwo oparte o dowody”.

Celem projektu, który realizowaliśmy jako partner Stowarzyszenia Klon/Jawor, było wypracowanie metod i narzędzi ułatwiających włączanie obywateli i organizacji pozarządowych w politykę publiczną bazującą na danych.

W ramach projektu wspieraliśmy trzy lokalne samorządy w realizacji procesów partycypacyjnych (włączających mieszkańców i/lub lokalne organizacje pozarządowe). Wspólnie z nimi zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy procesy partycypacyjnego przygotowania trzech różnych dokumentów strategicznych:

  • Programu Współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi w Płocku,
  • Planu działań wobec osób starszych w Gdyni (przy wykorzystaniu m.in. techniki panelu obywatelskiego oraz spacerów badawczych)
  • Lokalnego Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych i Przeciwdziałania Przemocy na warszawskiej Woli.

Podsumowaniem tych pilotażowych procesów jest publikacja “Przewodnik wspólnego planowania”.

W ramach projektu Stocznia przygotowała także kurs “Rzecznictwo oparte o dowody”, którego uczestnikami byli przedstawiciele organizacji rzeczniczych. Jego podsumowaniem jest publikacja “Mów do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych?”.

Czas trwania projektu: grudzień 2011 – czerwiec 2013
Zespół projektu: Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska, Maria Perchuć, Kaja Dziarmakowska, Julia Olesińska, Kuba Rozenbaum
Wsparcie: Jan Herbst, Kuba Wygnański, Zofia Komorowska

Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.