Ewaluacja programu “MOGĘ” dla Fundacji BNP Paribas

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Ewaluacja programu “MOGĘ” dla Fundacji BNP Paribas

Wspieramy Fundację BNP Paribas i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ewaluacji ich nowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży pn. „MOGĘ”.

Założenia programu “MOGĘ” powstały w procesie strategicznym, który mieliśmy przyjemność realizować wspólnie z zespołem Fundacji BNP Paribas (więcej o tym procesie).

Program “MOGĘ” ma na celu kształtowanie kluczowych dla rozwoju kompetencji, dawać młodym ludziom wsparcie mądrych dorosłych i rówieśników, żeby mogli odkryć i realizować drzemiący w nich potencjał. Osoby uczestniczące wezmą udział w trzech połączonych ze sobą aktywnościach: wzmacniającym obozie letnim, cyklicznych spotkaniach grupy przygodowej i indywidualnych rozmowach z tutorem, wokół odkrywania swoich mocy. 

W ramach działań ewaluacyjnych programu planujemy przeprowadzić:

  • analizę formularzy zgłoszeniowych
  • wywiady z partnerami lokalnymi (rekrutującymi), kadrą programu, osobami uczestniczącymi i ich rodzicami (indywidualne i grupowe)
  • monitoring działań realizowanych w programie;
  • sondaż. 

Więcej informacji na stronie programu MOGĘ.

Czas trwania: czerwiec 2024 – czerwiec 2025
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół po stronie Stoczni: Marta Cwalina, Rafał Rudnicki