Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?

Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?

Koordynatorki: Kaja Dziarmakowska, Maja Durlik

Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?

W ramach projektu powstał zestaw metod (m.in. kupon ewaluacyjny, kostka ewaluacyjna, formularz do obserwacji wydarzeń) oraz „Miniporadnik ewaluacyjny”, w którym próbowaliśmy odpowiedzieć na często zadawane pytania: jak dobrze przygotować projekt do ewaluacji, jak skutecznie ją przeprowadzić oraz jak mądrze korzystać z jej wyników.

Poprzez nasz projekt staraliśmy się uczynić ewaluację bardziej przyjazną i zrozumiałą dla realizatorów projektów kulturalnych, zwłaszcza tych dotyczących edukacji kulturalnej. Chcieliśmy by ewaluacja z procesu o często nikłym przełożeniu na realizowane programy, stała się pożytecznym narzędziem pozwalającym na wartościowy rozwój przedsięwzięć.

Mając na uwadze specyfikę projektów kulturalnych (ich ogromną różnorodność zarówno jeśli chodzi o tematykę, skalę, jak i odbiorców) oraz ograniczenia z jakimi borykają się organizacje i instytucje kultury (ograniczone środki, niewielkie zespoły, brak specjalistów od ewaluacji) zależało nam na uczynieniu procesu badawczego jak najmniej uciążliwym i bardziej przydatnym.

Przez kilka miesięcy wspólnie z trzema instytucjami realizującymi projekty w obszarze kultury pracowaliśmy nad narzędziami ewaluacyjnymi. Naszymi partnerami byli:

  • Centrum Sztuki Dziecka z Poznania;
  • Stowarzyszenie “De Facto” z Płocka;
  • Stowarzyszenie “Z Siedzibą w Warszawie”.

W wyniku tych prac powstał zestaw przydatnych metod (m.in. kupon ewaluacyjny, kostka ewaluacyjna, formularz do obserwacji wydarzeń) oraz „Miniporadnik ewaluacyjny”, w którym próbowaliśmy odpowiedzieć na często zadawane pytania: jak dobrze przygotować projekt do ewaluacji, jak skutecznie ją przeprowadzić oraz jak mądrze korzystać z jej wyników.

Czas trwania projektu: kwiecień–grudzień 2013
Koordynatorki Kaja Dziarmakowska, Maja Durlik
Współpraca:  Edyta Ołdak
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Łukasz Ostrowski, Wojciech Rustecki

Projekt był realizowany w ramach Programu Edukacja kulturalna i był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.