Kurs na wolontariat

W ramach projektu przeprowadziliśmy diagnozę dotyczącą sposobów zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych, wspólnie z innymi organizacjami opracowaliśmy sześcioetapowy cykl współpracy z wolontariuszami, który stworzył jednocześnie zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom.

Celem projektu było rozpoznanie aktualnej sytuacji w dziedzinie wolontariatu w Polsce oraz wypracowanie, wraz z przedstawicielami środowisk związanych z wolontariatem, rozwiązań, które mogłyby skutecznie stymulować jego rozwój. Naszym celem było również wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych w dziedzinie zarządzania wolontariuszami i wprowadzenie mechanizmu sprawdzania przyjazności organizacji dla wolontariuszy.

W pierwszej części projektu przeprowadziliśmy analizę dotychczasowych badań w dziedzinie wolontariatu oraz opisaliśmy wybrane przykłady krajowych oraz zagranicznych projektów wolontariackich. Zbadaliśmy również 15 organizacji i instytucji w Polsce, które na co dzień pracują z wolontariuszami.

Po zakończeniu części badawczej zorganizowaliśmy serię warsztatów z przedstawicielami organizacji zajmujących się promocją wolontariatu, pośrednictwem w wymianie wolontariuszy, organizacji analizujących obszar wolontariatu oraz z tymi, które pracują z wolontariuszami na szeroką skalę. Wspólnie wypracowaliśmy sześcioetapowy cykl współpracy z wolontariuszami, który stworzył jednocześnie zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom, który prezentujemy na stronie dobrywolontariat.pl.

W 2011 r. opracowaliśmy publikację „Praktyczny Poradnik współpracy z wolontariuszami” zawierający esencję zdobytej wiedzy w projekcie, zarówno z badań jakościowych, opisu dobrych praktyk, konsultacji oraz materiałów wypracowanych na seminariach.

W maju 2011 r. odbyło się również seminarium końcowe, na którym zaprezentowaliśmy i udostępniliśmy nasze rezultaty projektu. Seminarium składało się z 4 paneli tematycznych: Co wiemy a czego nie wiemy o wolontariacie? Co znaczy być organizacją/instytucją przyjazną wolontariuszom? Czy nowe technologie i nowe formy komunikacji mogą nam pomóc w aktywizacji wolontariuszy? Mapa drogowa rozwoju wolontariatu.

Czas trwania projektu: czerwiec 2010 – maj 2011
Koordynatorka: Dagmara Gortych
Wsparcie: Wojciech Rustecki

Projekt realizowaliśmy jest przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.