Modelowy wolontariat

Modelowy wolontariat

Koordynatorka: Maria Radziejowska

Modelowy wolontariat

Projekt służył wypracowaniu i upowszechnieniu nowych modeli współpracy z wolontariuszami oraz wyposażeniu koordynatorów wolontariatu w narzędzia ułatwiające zarządzanie ochotnikami.

W ramach projektu skupiliśmy się na warszawskich organizacjach i instytucjach działających w obszarach sportu oraz kultury.

W pierwszej, “badawczo-wydobywczej” części projektu, dzięki własnym doświadczeniom, współpracy z wolontariuszami i instytucjami organizującymi wolontariat oraz z ekspertami, wypracowaliśmy kilka propozycji modeli wolontariatu. Poprzez modele chcieliśmy pokazać, że wolontariat, organizowany w sposób przemyślany i skierowany do konkretnej grupy osób, może być interesującą i rozwojową formą współpracy dla obu stron.

W drugiej części projektu zaprosiliśmy do współpracy przy pilotażowym wdrażaniu wypracowanych modeli kilka warszawskich organizacji. Na tym etapie kluczowa była uważna ewaluacja tego procesu, dzięki czemu mogliśmy doprecyzować te modele tak, aby mogły stać się jasnymi i wyrazistymi wzorami, ułatwiającymi organizacjom oraz instytucjom z obszaru kultury i sportu inicjowanie jakościowego wolontariatu w swoich działaniach.

Pod koniec projektu opisaliśmy wypracowane modele w formie publikacji on-line. Przygotowaliśmy także „Elementarz. Pierwszy krok do współpracy„ oraz kilkanaście narzędzi pomocnych w sprawnym zarządzaniu wolontariuszami. Wszystkie te materiały udostępniliśmy na stronie.

Czas trwania: wrzesień 2014 – maj 2015
Koordynatorka Maria Radziejowska
Działania badawcze i ewaluacyjne: Maja Durlik
Wolontariuszki w zespole badawczym: Katarzyna Polak, Anna Warwas
Wsparcie: Dagmara Gortych, Wojciech Rustecki, Maria Wiśnicka

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.