Nasi mecenasi

Koordynatorka: Katarzyna Starzyk-Durbacz

Nasi mecenasi

Diagnozowaliśmy zjawisko prywatnego mecenatu (zwłaszcza na poziomie lokalnym), czyli wspierania twórczości artystycznej i działalności kulturalnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

To projekt badawczy, którego istotą była diagnoza zjawiska prywatnego mecenatu (zwłaszcza na poziomie lokalnym), czyli wspierania twórczości artystycznej i działalności kulturalnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Badanie miało na celu zarówno rozpoznanie skali, jak i opis natury zjawiska prywatnego mecenatu oraz zmian zachodzących w tym obszarze w ostatnich latach.

Na badanie składały się dwa elementy:

  • ogólnopolskie badanie sondażowe, poprzez które staraliśmy się zdiagnozować skalę zjawiska (ile podmiotów udziela wsparcia? jaka jest szacowana wartość udzielonego wsparcia?)
  • jakościowe badanie terenowe, w ramach którego członkowie zespołu Stoczni odbyły wizyty badawcze w 6 wybranych lokalizacjach. Ich celem było bliższe przyjrzenie się historiom 6 mecenasów (kim są lokalni mecenasi kultury? kogo wspierają? na czym polega mecenat? jakiego typu wsparcie jest w jego ramach udzielane? jaki wpływ ma mecenat na działalność kulturalną i społeczności lokalne?).

Efektem naszego projektu jest raport podsumowujący wyniki badania oraz strona internetowa.

Czas trwania: czerwiec – grudzień 2016
Koordynatorka projektu: Katarzyna Starzyk-Durbacz
Wsparcie: Maria Wiśnicka
Zespół badawczy: Jan Herbst, Damian Jaworek, Maja Durlik, Łucja Krzyżanowska, Maria Nowak, Rafał Rudnicki, Jan Mencwel, Katarzyna Witkowska, Katarzyna Milczewska

Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.