Niebieskie Karty. Badanie

Niebieskie Karty. Badanie

Koordynatorzy: Magda Biejat, Rafał Rudnicki

Niebieskie Karty. Badanie

Badanie skuteczności procedury Niebieskiej Karty realizowanej w warszawskiej dzielnicy Wola.

Na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy przeprowadzimy badanie skuteczności procedury Niebieskiej Karty, czyli instytucjonalnego narzędzia służącego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Badanie miało na celu ocenę skuteczności pomocy świadczonej w ramach tej procedury na Woli. Przyglądaliśmy się jej z różnych perspektyw – osób świadczących pomoc, jak z i niej korzystających. W jego efekcie powstały rekomendacje dotyczące tego, co można zmienić i poprawić.

W ramach projektu przeprowadzimy wywiady z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc oraz przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego na Woli. Przeprowadzimy również analizę danych zastanych.

Efektem projektu jest raport z badania zawierający najważniejsze wnioski i rekomendacje.

Czas trwania: sierpień – grudzień 2016
Koordynatorzy: Magda Biejat, Rafał Rudnicki
Zespół projektu: Jan Herbst, Maria Adamowicz, Maja Durlik, Agnieszka Duszyńska, Damian Jaworek, Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Milczewska, Katarzyna Julia Olesińska, Łukasz Ostrowski, Katarzyna Starzyk-Durbacz, Renata Durda

Projekt „Niebieskie Karty. Badanie” finansowany był przez m.st. Warszawy.