Ochotnicy Warszawscy 2011-2012

Ochotnicy Warszawscy

2011-2012

Koordynatorka: Dagmara Gortych

Ochotnicy Warszawscy 2011-2012

W ramach projektu opracowaliśmy i przetestowaliśmy model angażowania w działanie mieszkańców miast – program wolontariatu miejskiego. W trakcie projektu zbadaliśmy europejskie i światowe modele wolontaryjnego angażowania mieszkańców miast w sprawy dotyczące ich okolicy, najbliższego sąsiedztwa i przestrzeni miejskiej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i konsultacji z przedstawicielami jednostek miejskich oraz działających na terenie miasta i na jego rzecz organizacji pozarządowych, opracowaliśmy koncepcję – model wolontariatu miejskiego. Następnie przeprowadziliśmy półtoraroczny pilotaż programu. Wypracowany model mogą zaadaptować miasta oraz organizacje pozarządowe angażujące wolontariuszy.

Realizację programu wolontariatu miejskiego wspierał dedykowany temu przedsięwzięciu portal www.ochotnicy.waw.pl (w kolejnych latach gruntownie przebudowany).

W ramach programu pilotażowego  przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy kilkuetapową akcję promocyjną wolontariatu miejskiego, opierając się na strategii dotarcia do różnych grup społecznych w Warszawie. Wykorzystując różne formy przekazu staraliśmy się promować inny, niż tylko pomocowy, wizerunek wolontariatu. Promowaliśmy wolontariat jako element codziennych aktywności dających każdemu możliwość zaangażowania się, inspiracji, podnoszenia lub zdobywania nowych umiejętności czy kwalifikacji. Chcieliśmy także pokazać, że wolontariat to po prostu ciekawa forma spędzenia czasu wolnego.

Kontynuacją działań podjętych w ramach projektu, było kolejne przedsięwzięcie „Ochotnicy Warszawscy”, które realizowaliśmy w latach 2014-2015.

Czas trwania: czerwiec 2011 – grudzień 2012
Koordynatorka: Dagmara Gortych
Wsparcie: Wojciech Rustecki i Kuba Wygnański

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Miasta st. Warszawy

 

logotyp miasto stołeczne warszawa