Przestrzeń Praktyków Partycypacji
Koordynatorka: Agata Bluj

Przestrzeń Praktyków Partycypacji

Przestrzeń Praktyków Partycypacji to projekt, którego celem było wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej i upowszechnienie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Przestrzeń Praktyków Partycypacji był jednym z projektów predefiniowanych realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Celem projektu było wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej i upowszechnienie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Wydarzenia

Cele projektu osiągnęliśmy m.in. poprzez organizację wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń, edukację i sieciowanie praktyków partycypacji:

  •  4 Forów Praktyków Partycypacji, czyli ogólnopolskich, dwudniowych wydarzeń gromadzących ok. 300 urzędników, przedstawicieli instytucji publicznych, działaczy społecznych zajmujących się włączaniem obywateli w procesy decyzyjne dotyczące spraw publicznych. Podczas forów, tak jak robiliśmy to dotychczas, podejmowaliśmy zróżnicowaną tematykę, której wspólnym mianownikiem była partycypacja obywatelska w wymiarze praktycznym. Więcej informacji na stronie Forum Praktyków Partycypacji;
  • 7 Regionalnych Forów Praktyków Partycypacji, czyli wydarzeń o charakterze podobnym do ogólnopolskich forów, jednak o mniejszej skali i kierowanych wyłącznie do osób z konkretnej części Polski. Regionalne fora zorganizowaliśmy w miejscach, które mają mniejsze doświadczenie związane z partycypacją obywatelską (dowiedz się więcej);
  • 5 seminariów, czyli spotkań edukacyjnych, podczas których skupiliśmy się na wybranym temacie, np. konkretnej metodzie prowadzenia dialogu społecznego (panel obywatelski), obszarze tematycznym (partycypacja obywatelska w procesach związanych z ochroną klimatu i środowiska), aspekcie prawnym (regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego) lub włączaniu do procesów partycypacyjnych jakiejś grupy (osób niepełnosprawnych);
  • 1 forum młodzieżowe, czyli całodzienne spotkanie poświęcone partycypacji dla młodzieży i osób pracujących z nią lub na jej rzecz.

Obecność w internecie

Ponadto w ramach Przestrzeni Praktyków Partycypacji rozbudowaliśmy stronę partycypacjaobywatelska.pl. Z większą intensywnością umieszczaliśmy artykuły i inne treści na stronie, zaktualizowaliśmy i przekształciliśmy bazę praktyków partycypacji oraz sekcję dotyczącą budżetów obywatelskich.

Mentoring

Uruchomiliśmy także program mentoringowy (od 2023), w którym osoby niedoświadczone w prowadzeniu działań partycypacyjnych miały okazję skorzystać z doradztwa osób posiadających dużą wiedzę i praktykę w tym obszarze. Przy ich wsparciu „uczniowie” zaplanowali i przeprowadzili działania partycypacyjne w swoich społecznościach lokalnych. Jako uzupełnienie relacji mentor-uczeń/uczniowie, zorganizowaliśmy dla uczestników 2 wizyty studyjne do polskich miejscowości, w których doświadczenia związane z partycypacją są bogate i różnorodne.

Dialog

Innym działaniem, które przeprowadzimy w ramach projektu, była promocja podejmowania dialogu w lokalnych społecznościach. Wierzymy, że warto rozmawiać o rzeczach, które są ważne w wymiarze lokalnym i krajowym. Nie zawsze ta rozmowa musi być nakierowana na wypracowanie rozwiązań, jak dzieje się to w przypadku procesów partycypacji obywatelskiej, a raczej na samo poznanie różnych perspektyw i wsłuchanie się w potrzeby współobywateli, sąsiadów, mieszkańców tej samej miejscowości/dzielnicy. Bez umiejętności prowadzenia dialogu o rzeczach ważnych i aktualnych społecznie, partycypacja obywatelska jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa, przez głęboko dzielące członków społeczności i społeczeństwa polskiego konflikty. Dlatego w wybranych samorządach przeprowadziliśmy dialog publiczny na aktualny, ważny społecznie (i budzący emocje) temat.

Czas trwania kwiecień 2020 – luty 2024
Koordynatorka projektu: Agata Bluj
Zespół: Maria Adamowicz, Marcin Górecki, Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska, Maria Perchuć-Żółtowska, Anna Stratenwerth, Jan Wiśniewski; współpraca: Kacper Lubiewski i Magdalena Orłowska

Projekt Przestrzeń Praktyków Partycypacji realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

FAO_www_logotypy