Puls dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam

Puls dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam.

W ramach projektu realizujemy panel obywatelski na gdyńskiej Chylonii.

Puls dzielnicy

W ramach projektu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy panel obywatelski na terenie osiedla przy ul. Zamenhoffa i Opata Hackiego w Gdyni.

Byliśmy partnerem projektu realizowanego w Gdyni przez Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni” oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Jego ogólnym celem było pobudzenie społecznej aktywności w częściach Gdyni o skumulowanych problemach społecznych (na terenie trzech dzielnic: Witomino, Oksywie i Chylonia). Do planowania i wdrażania zmian zostaną zaproszeni sami mieszkańcy.

Naszym zadaniem w projekcie było przygotowanie i przeprowadzenie panelu obywatelskiego na terenie osiedla przy ul. Zamenhoffa i Opata Hackiego na Chyloni. Zorganizowaliśmy także warsztaty, w trakcie których wspólnie z mieszkańcami zastanawialiśmy nad wstępnymi wnioskami z badania oraz dyskutowaliśmy o konkretnych rekomendacjach z niego płynących. Przygotowaliśmy także raport podsumowujący badanie.

Czas realizacji zadań Stoczni: marzec 2015 – styczeń 2016
Koordynatorka: Maria Nowak
Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Katarzyna Starzyk-Durbacz

Projekt realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG.

EOG obywatele dla demokracji logo