Siłownia pamięci

Siłownia pamięci 2
Koordynatorka: Agata Bluj

Siłownia pamięci 2

W ramach „Siłowni pamięci 2” stworzyliśmy sylabus do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umysłu dla seniorów i rozpowszechniliśmy go osób prowadzących zajęcia z osobami starszymi.

Głównym celem „Siłowni pamięci 2” było stworzenie sylabusa do prowadzenia treningu umysłu dla seniorów przy wykorzystaniu prostych materiałów oraz elementów IT (głównie aplikacji MEMO). W ramach projektu upowszechnialiśmy sylabus wśród psychologów, pedagogów i innych osób prowadzących zajęcia z osobami starszymi, zarówno w publicznych ośrodkach stałego lub czasowego pobytu, jak i placówkach niededykowanych seniorom (domach kultury, bibliotekach).

Dzięki projektowi seniorzy korzystający z oferty edukacyjnej różnych instytucji będą mieli szansę skorzystać z wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów i praktyków treningu umysłu oraz zwiększyć swoje kompetencje IT.

Projekt stanowi kontynuację naszych działań podjętych w 2016 roku, w efekcie których powstał zbiór ogólnodostępnych, nieodpłatnych ćwiczeń, kart pracy i scenariuszy zajęć dla seniorów. Spotkał się on z niezwykle pozytywnych przyjęciem ze strony praktyków, dlatego w ramach „Siłowni pamięci 2” wzbogaciliśmy to repozytorium o kompleksowy, stworzony przez specjalistki sylabus zajęć na cały rok, który stanowi istotne wsparcie dla prowadzących zajęcia.

W ramach projektu „Siłownia pamięci 2” przeprowadziliśmy następujące działania:

  • przygotowaliśmy sylabus do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umysłu. Koncepcja sylabusa i scenariusze zajęć zostały opracowane przez psycholożki zajmujące się terapią pamięci, a następnie w praktyce przetestowane przez pracowników różnych placówek kierujących swą ofertę do seniorów. Po zakończeniu merytorycznej pracy nad sylabusem i jego graficznym opracowaniu materiały udostępniliśmy on-line – nieodpłatnie i na otwartej licencji;
  • zorganizowaliśmy szkolenie dla psychologów, terapeutów i innych osób pracujących z osobami starszymi (w tym także dla opiekunów nieformalnych), podczas którego zdobyli oni wiedzę na temat treningu pamięci i zapoznali się z materiałami zgromadzonymi w sylabusie. Po szkoleniu jego uczestnicy przeprowadzili zajęcia oparte na scenariuszach z sylabusa w grupach seniorów, z którymi na co dzień pracują. Do końca trwania projektu mieli możliwość konsultowania się z autorkami sylabusa, a zarazem doświadczonymi praktyczkami zajęć terapii pamięci.
Czas trwania kwiecień–grudzień 2019
Koordynatorka projektu: Agata Bluj
Zespół: Anna Bartol
Wsparcie: Maria Wiśnicka

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020