Warszawa Korczaka 2012

Warszawa Korczaka

Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski

Warszawa Korczaka 2012

W ramach projektu przygotowaliśmy publikację “Układanka. Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy” oraz wspólnie z projektantami i dzięki serii warsztatów stworzyliśmy serię akcesoriów terapeutycznych i przedmiotów codziennego użytku, dostosowanych do potrzeb wychowanków Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością.

W publikacji “Układanka. Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy” staraliśmy się spojrzeć z perspektywy korczakowskiej na współczesne problemy społeczne. O tożsamości etnicznej i narodowej, problemie biedy i wykluczenia oraz o metodach wychowawczych na miarę naszych czasów opowiadaliśmy razem z szerokim gronem praktyków i teoretyków, stosujących na co dzień w swojej pracy metody Korczaka (świadomie lub nie).

W działalności wychowawczej Korczaka niezwykle ważne było dostosowanie środków i narzędzi do specyficznych potrzeb dzieci. Dlatego działaniem towarzyszącym publikacji były warsztaty z udziałem projektantów wzornictwa przemysłowego, którzy stanęli przed zadaniem partycypacyjnego zaprojektowania terapeutycznej zabawek i akcesoriów terapeutyczne dla podpieczonych Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami „Tęcza”.

Projekt realizowaliśmy z okazji Roku Korczaka.

Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2012
Koordynatorzy projektu: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski
Współpracownicy Cyryl Skibiński, Robert Pludra, Jan Buczek, Paweł Kowalski, Wojciech Lasota

Projekt zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

logotyp miasto stołeczne warszawa