Wsparcie Biura Kultury m.st. Warszawy w opracowaniu i wdrożeniu programów wykonawczych dla Strategii #Warszawa2030

Koordynatorka: Łucja Krzyżanowska

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(2736) ["id"]=> int(2736) ["title"]=> string(10) "Przewodnik" ["filename"]=> string(30) "Przewodnikpoprogramach31.3.pdf" ["filesize"]=> int(616223) ["url"]=> string(81) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Przewodnikpoprogramach31.3.pdf" ["link"]=> string(177) "https://stocznia.org.pl/projekty/wsparcie-biura-kultury-m-st-warszawy-w-opracowaniu-i-wdrozeniu-programow-wykonawczych-dla-strategii-warszawa2030/przewodnik-po-programach_31-03/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(37) "Przewodnik po programach wykonawczych" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(30) "przewodnik-po-programach_31-03" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(997) ["date"]=> string(19) "2022-04-06 10:17:05" ["modified"]=> string(19) "2022-04-06 10:17:59" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Przewodnik po programach wykonawczych (pdf, 601.78KB, PL)

Przewodnik po programach dla Biura Kultury m.st.Warszawy

Wspieraliśmy Biuro Kultury m.st. Warszawy w opracowaniu i wdrożeniu programów wykonawczych dla Strategii #Warszawa2030.

Prowadziliśmy proces dotyczący opracowania i wdrożenia programów wykonawczych „Kultura blisko i domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy” dla Strategii #Warszawa2030.

Dla Urzędu m.st. Warszawy najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta jest przyjęta w 2018 roku Strategia #Warszawa2030. Miejskie biura stoją obecnie przed wyzwaniem opracowania i wdrożenia programów wykonawczych dla tej strategii. My wspieraliśmy w tym procesie Biuro Kultury m.st. Warszawy oraz stołeczne instytucje kultury, który będą realizować zapisane w programach działania.

Celem procesu było zbudowanie wspólnego zrozumienia strategii ujętych w programach wykonawczych przez wszystkie osoby zajmujące się w Warszawie realizacją działań w obszarze kultury. Proces, który prowadziliśmy, był istotnym elementem budowania wspólnych wartości i stanowi podstawę do dalszych prac związanych z realizacją strategii.

Efektem procesu ma być takie planowanie konkretnych działań przez osoby z instytucji kultury, aby łączyły one programy poszczególnych instytucji z założeniami programów wykonawczych.

Proces rozpoczął się od warsztatów z zespołem Biura Kultury i cyklu spotkań z kadrą zarządzającą instytucjami kultury, w trakcie których omówiliśmy główne założenia merytoryczne programów oraz zasady współpracy między Biurem Kultury i Biurem Edukacji a instytucjami przy wdrażaniu programów w najbliższych latach. Spotkaliśmy się również z przedstawiciel(k)ami dzielnicowych wydziałów kultury, by przedstawić im założenia i cele programów wykonawczych oraz omówić ich rolę w procesie wdrażania i realizowania programów wykonawczych. Z kolei dla pracowników instytucji kultury mających realizować działania kulturalne i zainteresowanych organizacji pozarządowych zorganizowaliśmy warsztaty, na których wspólnie wypracowaliśmy założenia przykładowych działań wpisujących się w założenia programów.

Na zakończenie procesu przygotowaliśmy skrócone informacje o programach i przystępnie napisane wskazówki związane z ich realizacją oraz sprawozdawczością.

Czas trwania październik 2021 – luty 2022
Koordynatorka projektu: Łucja Krzyżanowska
Zespół: Maria Adamowicz, Agata Gołasa, Jan Wiśniewski i Agnieszka Sikorska (współpracowniczka)