BOX – badanie oddziaływanie na kapitał społeczny. Podręcznik o tym, jak badać swój wpływ na społeczność i po co to robić.

Autorzy: Jan Herbst i Rafał Rudnicki

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(1925) ["id"]=> int(1925) ["title"]=> string(53) "BOX – badanie oddziaływanie na kapitał społeczny" ["filename"]=> string(14) "BOXonline1.pdf" ["filesize"]=> int(5172670) ["url"]=> string(65) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/BOXonline1.pdf" ["link"]=> string(164) "https://stocznia.org.pl/publikacje/box-badanie-oddzialywanie-na-kapital-spoleczny-podrecznik-o-tym-jak-badac-swoj-wplyw-na-spolecznosc-i-po-co-to-robic/box_online1/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(11) "box_online1" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(1669) ["date"]=> string(19) "2022-02-16 08:00:02" ["modified"]=> string(19) "2022-02-16 08:00:20" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    BOX – badanie oddziaływanie na kapitał społeczny. Podręcznik (pdf, 4.93MB)

BOX - badanie oddziaływanie na kapitał społeczny

Podręcznik przybliża pojęcie kapitału społecznego, a także omawia model jego pomiaru – miary, dobór narzędzi służących do gromadzenia danych na jego temat oraz sposób wykorzystania zebranych danych. Zawiera i opisuje takie narzędzia i instruuje krok po kroku, jak z nich korzystać. Pokazuje także, jak interpretować uzyskane w ten sposób wyniki.

Podręcznik powstał z myślą o działających lokalnie organizacjach pozarządowych. Pomaga w indywidualnym przybliżaniu się do odpowiedzi co z działań tego rodzaju organizacji rzeczywiście wynika? W jakim stopniu przekładają się one na trwałą zmianę w społecznościach, w których prowadzą swoje projekty? Które z wielu elementów, składających się na kapitał społeczny, wzmacniają swoimi działaniami? Które powinny wzmacniać, aby wywrzeć największy wpływ na otaczającą je rzeczywistość?

BOX (skrót od wyrażenia Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) to metodologia i zbiór narzędzi, które można wykorzystać do ewaluacji dotychczasowej działalności, ale także jako pomoc przy tworzeniu planów na przyszłość.

Podręcznik BOX przybliża samo pojęcie kapitału społecznego, odzierając je z akademickiego żargonu i odnosząc się do znanych nam wszystkim sytuacji i zjawisk. W podręczniku omawiamy model pomiaru kapitału społecznego: jego miary, dobór narzędzi służących do gromadzenia danych na jego temat oraz sposób wykorzystania zebranych danych. Przedstawiamy też w szczegółach same narzędzia i instruujemy krok po kroku, jak z nich korzystać, a także pokazuje, jak interpretować uzyskane w ten sposób wyniki. Choć podręcznik stanowi zamkniętą całość, lepiej traktować go raczej jako mapę, pomocną w nawigowaniu po narzędziach i opracowaniach składających się na całość modelu.

Narzędzia, które prezentujemy w podręczniku, były projektowane tak, by mogły z nich skorzystać zarówno małe lokalne organizacje, jak i operatorzy dużych programów. Staraliśmy się opracować je w taki sposób, by mógł ich użyć dosłownie każdy, i aby ich zastosowanie nie wymagało specjalistycznej wiedzy ani dużych nakładów.

Różne organizacje mają różne możliwości, a także odmienne poglądy na to, skąd warto czerpać wiedzę o lokalnej sytuacji. Dlatego narzędzia projektowaliśmy modułowo – tak, aby ich użytkownicy mogli je komponować w dowolny sposób, wybierając spośród nich te, które najlepiej pasują do danej sytuacji czy po prostu najbardziej

Podręcznik powstał z inspiracji i na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od lat na różne sposoby wspiera działania organizacji pozarządowych w Polsce. Jest efektem projektu „BOX – badanie oddziaływania na kapitał społeczny„. Wszystkie prezentowane w podręczniku metody zostały przetestowane w polskich warunkach przez cztery organizacje będące ośrodkami „Działaj Lokalnie” – programu PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pełna wersja podręcznika oraz narzędzia w nim omawiane znajdują się na stronie kapitalspoleczny.org.

Autorzy: Jan Herbst, Rafał Rudnicki
Redakcja: Jan Mencwel
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2014