Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni

Raport podsumowujący badanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(1948) ["id"]=> int(1948) ["title"]=> string(41) "Komendy_raport_glowny_Stocznia_22.02.2013" ["filename"]=> string(39) "KomendyraportglownyStocznia22.2.213.pdf" ["filesize"]=> int(1956076) ["url"]=> string(90) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/KomendyraportglownyStocznia22.2.213.pdf" ["link"]=> string(139) "https://stocznia.org.pl/publikacje/komendy-i-komisariaty-policji-funkcje-i-standardy-przestrzeni/komendy_raport_glowny_stocznia_22-02-2013/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(41) "komendy_raport_glowny_stocznia_22-02-2013" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(1635) ["date"]=> string(19) "2022-02-16 21:08:58" ["modified"]=> string(19) "2022-02-16 21:08:58" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni (pdf, 1.87MB)

Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni

Raport stanowi podsumowanie badania przestrzeni komend i komisariatów policji używanej zarówno przez ich pracowników jak i osoby poszkodowane, które realizowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Badanie poprzedzało rozpisanie konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną.

W ramach badania skupiliśmy się na rozpoznaniu potrzeb różnych użytkowników przestrzeni komend i komisariatów – funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, ale przede wszystkim osób odwiedzających te instytucje w różnym charakterze – świadka, osoby pokrzywdzonej lub po prostu obywatela przebywającego w tej przestrzeni (np. poszukującego informacji). W sposób szczególny staraliśmy się poznać i opisać potrzeby specyficznych, szczególnie wrażliwych grup: dzieci, osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, osób doświadczających przemocy.

Badanie było prowadzone przy wykorzystaniu zarówno metod ilościowych (ankiety internetowej wśród komendantów) jak i jakościowych – wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wizyty badawcze w komendach i komisariatach, dedykowany warsztat z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, analiza danych zastanych, w tym inspirujących rozwiązań zagranicznych.

Większość ze sformułowanych wniosków i rekomendacji odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z aranżacją przestrzeni. Pojawiają się jednak także inne – dotyczące m.in. przyzwyczajeń, przekonań i zakorzenionych schematów postępowania, których zmiana może mieć nie mniej istotne znaczenie dla wzajemnych relacji policji i lokalnej społeczności. Wielu z zaobserwowanych problemów nie da się bowiem rozwiązać wyłącznie poprzez standaryzację pomieszczeń.https://stocznia.org.pl/wp/wp-admin/post.php?post=1191&action=edit

Raportowi głównemu towarzyszą załączniki:

Autorzy: Maria Wiśnicka, Jan Mencwel, Jan Wiśniewski

Rok wydania: 2013