Niebieskie karty. Badanie.
O skuteczności procedury Niebieskie Karty realizowanej w dzielnicy Wola m.st. Warszawa

Autorzy: Magda Biejat, Rafał Rudnicki

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(1907) ["id"]=> int(1907) ["title"]=> string(26) "Niebieskie karty. Badanie." ["filename"]=> string(16) "WolaNKraport.pdf" ["filesize"]=> int(1907298) ["url"]=> string(67) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/WolaNKraport.pdf" ["link"]=> string(161) "https://stocznia.org.pl/publikacje/niebieskie-karty-badanie-o-skutecznosci-procedury-niebieskie-karty-realizowanej-w-dzielnicy-wola-m-st-warszawa/wola_nk_raport/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(25) "Niebieskie karty. Badanie" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(14) "wola_nk_raport" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(1707) ["date"]=> string(19) "2022-02-15 14:25:55" ["modified"]=> string(19) "2022-02-15 14:26:06" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Niebieskie karty. Badanie (pdf, 1.82MB)

Niebieskie Karty. Badanie

Raport jest podsumowaniem badania, które na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawa zrealizowaliśmy pod koniec 2016 r.

Raport jest podsumowaniem badania, które na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zrealizowaliśmy pod koniec 2016 r. W trakcie badania przyglądaliśmy się skuteczności pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie Karty, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy osób nią objętych.

Nasze zadanie polegało na przyjrzeniu się, na podstawie wywiadów i danych zastanych, następującym zagadnieniom:

  • jak zwykle wygląda przebieg procedury Niebieskie Karty realizowanej na Woli (ile trwa, jakie służby są zaangażowane, jakie działania są podejmowane itd.), jakie były oczekiwania osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc wobec procedury,
  • jak procedura oddziaływała na sytuację w rodzinie w różnych momentach jej trwania (rozpoczęcie, trwanie, zakończenie procedury),
  • jak przebiegał kontakt osób uczestniczących w procedurze z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz z przedstawicielami służb zaangażowanych w pracę z rodzinami,
  • jaka jest skuteczność procedury Niebieskie Karty realizowanej w Dzielnicy Wola i co decyduje o tej skuteczności.

Przygotowany przez nas raport ma posłużyć Urzędowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz działającemu na Woli Zespołowi Interdyscyplinarnemu do podniesienia jakości pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie Karty. Jesteśmy jednak przekonani, że wnioski w nim sformułowane, mogą być przydatne także innym samorządom podchodzącym refleksyjnie do prowadzonych przez siebie działań.

Opracowanie raportu: Magda Biejat, Rafał Rudnicki
Zespół badawczy: Maria Adamowicz, Magda Biejat, Agata Chełstowska, Maja Durlik, Agnieszka Duszyńska, Damian Jaworek, Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Milczewska, Katarzyna Julia Olesińska, Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki, Katarzyna Starzyk-Durbacz
Konsultacje merytoryczne: Renata Durda, Jan Herbst
Projekt graficzny
i skład:
Edyta Ołdak
Rok wydania: 2016

Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy.