Pracademia.eu

Koordynator: Jacek Drozda

Pracademia.eu

Misją serwisu było budowanie trwałych, wzajemnych relacji uczelni z ich otoczeniem, a w konsekwencji lepsze, praktyczne przygotowanie absolwentów do życia zawodowego.

Pracademia to projekt, który łączył naukę z praktyką, wiedzę z działaniem.

Na portalu pracademia.eu firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne mogły zamieszczać praktyczne tematy do opracowania przez studentów w ramach ich prac dyplomowych, zaliczeniowych lub w innej formie, studenci natomiast mogli aplikować w odpowiedzi na interesujące ich oferty. Jeśli spełnili określone wymagania, instytucja nawiązywała z nimi współpracę i wspierała w realizacji danego tematu.

Pracademia powstała, aby ułatwić studentom realne działanie i współpracę z praktykami z instytucji zewnętrznych, jeszcze w trakcie studiów. Jej misją było rozwijanie praktycznego modelu kształcenia, który skuteczniej przygotuje studentów do życia zawodowego.

Chcieliśmy, żeby pisanie pracy dyplomowej czy zaliczeniowej było dla studentów pozytywnym i rozwijającym doświadczeniem, a instytucje zewnętrzne chciały i umiały korzystać z efektów ich pracy.

Pierwsza wersja portalu pracademia.eu powstała w ramach projektu eCo-Solving, który realizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

Koordynator: Jacek Drozda
Wsparcie: Maria Wiśnicka, Łucja Krzyżanowska
Rok uruchomienia:
2015