Wspólne Inwestycje Społeczne. Podręcznik

Praca zbiorowa

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(1903) ["id"]=> int(1903) ["title"]=> string(23) "TRUSTBON_podrecznik_www" ["filename"]=> string(25) "TRUSTBONpodrecznikwww.pdf" ["filesize"]=> int(856281) ["url"]=> string(76) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/TRUSTBONpodrecznikwww.pdf" ["link"]=> string(99) "https://stocznia.org.pl/publikacje/wspolne-inwestycje-spoleczne-podrecznik/trustbon_podrecznik_www/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(23) "trustbon_podrecznik_www" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(1713) ["date"]=> string(19) "2022-02-15 14:19:20" ["modified"]=> string(19) "2022-02-15 14:19:20" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Wspólne Inwestycje Społeczne. Podręcznik (pdf, 836.21KB)

Wspólne Inwestycje Społeczne. Podręcznik

Podręcznik podsumowuje wiedzę zgromadzoną przy realizacji projektu TRUST BON na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat.

Podręcznik powstał w ramach pierwszej fazy realizacji projektu TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt. Podsumowuje zgromadzoną w jego trakcie wiedzę na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat.

Mechanizm ten, nazywany przez nas Wspólną Inwestycją Społeczną, korzysta z doświadczeń stosowanych zagranicą, tzw. Social Impact Bonds (tłumaczonych wcześniej na obligacje społeczne). W podręczniku opisujemy kontekst stosowania tego mechanizmu i wnioski płynące z zagranicznych doświadczeń. Tłumaczymy też, jak krok po kroku go wdrażać.

Podręcznik został przygotowany wspólnie przez zespoły Stoczni oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., które jest liderem konsorcjum realizującego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt TRUST BON.

Projekt graficzny i skład: Kotbury.pl
Rok wydania: 2018