Wyjaśnienie dotyczące artykułu w Super Expresie

W związku z ukazaniem się w dzisiejszym wydaniu Super Expresu (12 października 2016 r.) artykułu dotyczącego otrzymania przez Stocznię dotacji z Programu MKIDN Obserwatorium Kultury, publikujemy poniżej pełną treść odpowiedzi, jaką w dniu wczorajszym przesłaliśmy do p. Sylwestra Ruszkiewicza (autora artykułu) na skierowane do nas pytania:

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytania przesyłamy następujące informacje:
1.
p. Renata Koźlińska-Glińska zasiada w Radzie Fundacji od samego początku naszej działalności, czyli od 2009 r. jako przedstawicielka jednego z naszych fundatorów – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nie pobiera z tego tytułu (ani żadnego innego) wynagrodzenia ze strony Fundacji Stocznia.
2. Nigdy przez ten czas (podobnie jak pozostali członkowie naszej Rady) nie uczestniczyła w pracach nad żadnym z projektów czy wniosków o dotację. Rola (obowiązki i uprawnienia) Rady Fundacji jest zdefiniowana w naszym statucie. Rada nie uczestniczy w bieżącym zarządzaniu Fundacją ani w pozyskiwaniu środków na jej działalność.
3. O dotacje w Programu MKiDN “Obserwatorium Kultury” ubiegamy się w miarę regularnie od kilku lat, o ile wyznaczone priorytety w danym roku są spójne z obszarami naszych działań. W minionych latach także realizowaliśmy projekt z tego programu – “Kawiarnie kultury. Diagnoza”. Ponadto ze środków MKiDN (w ramach otwartych konkursów) zrealizowaliśmy jeszcze inne projekty m.in. “Między wieńcem a zumbą. Tradycja lokalna w działaniu, czyli słów kilka o Kołach Gospodyń Wiejskich”, oraz “Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?”. Wszystkie zostały opisane na stronie www Stoczni oraz w naszych sprawozdaniach.
4. 30 listopada 2015 r. złożyliśmy zgodnie z regulaminem konkursu 2 wnioski o dotacje, nad którymi pracowaliśmy przez kilka poprzednich tygodni (a więc jeszcze przed objęciem stanowiska MKiDN przez p. Glińskiego). Jeden z nich – dotyczący projektu “Nasi mecenasi” – uzyskał dofinansowanie, po odwołaniu, które przewidziane jest w regulaminie konkursu (procedura ta obowiązywała także w latach ubiegłych i z niej korzystaliśmy). W wyniku odwołania dofinansowanie otrzymało kilka organizacji, których projekty po ocenie asesorów znajdowały się w czołówce najlepiej ocenionych projektów – tyle że poniżej granicy oddzielającej projekty przeznaczone do dofinansowania od tych, które go nie otrzymały.
5. Ze względu na fakty, że:
– p. Renata Koźlińska-Glińska nie uczestniczy w bieżących pracach Fundacji,
– nasza Fundacja regularnie startowała w latach ubiegłych w konkursach w ramach Programu “Obserwatorium kultury”,
– złożony przez nas projekt uzyskał wysokie oceny asesorów
nie uważamy za etycznie naganne ubieganie się (zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie na tych samych warunkach, co wszyscy pozostali) o dofinansowanie proponowanych przez nas projektów.

6. Od momentu objęcia stanowiska Ministra Kultury przez p. Piotra Glińskiego Fundacja poza w/w dotacją nie otrzymała z resortu kultury jakichkolwiek innych środków. 

Z poważaniem
Kuba Wygnański, Prezes Zarządu

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że dotacja, o której mowa stanowi ok 1,5% budżetu zeszłorocznego Fundacji (tegoroczny nie jest jeszcze znany).