Wybraliśmy ekspertkę

W odpowiedzi na nasze zapytanie złożone w ramach projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” otrzymaliśmy jedną ofertę.

Miło nam poinformować, że usługi eksperckie w dziedzinie pomocy społecznej dotyczącej dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w niej będzie dla nas świadczyć pani Joanna Luberadzka-Gruca.

Projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.