Trwa nabór do Inkubatora pomysłów

Do 13 listopada czekamy na zgłoszenia do Inkubatora pomysłów w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, który uruchomiliśmy właśnie w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”.

W projekcie tym, który realizujemy wspólnie miastem Gdynia, miastem st. Warszawa oraz firmą Ecorys, będziemy poszukiwać i wspierać w rozwoju pomysły na rozwiązania (produkty, usługi itp.), które mogą pomóc osobom zależnym (np. osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym) lub ich opiekunom.

Inkubator będzie działał fizycznie w Warszawie – w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych oraz w Gdyni – w Laboratorium Innowacji Społecznych, ale z jego wsparcia mogą skorzystać osoby i instytucje z całej Polski.

Na osoby z pomysłami na nowatorskie rozwiązania czekają tam warsztaty, wsparcie doradców tematycznych i możliwość otrzymania grantu do sfinansowanie testów wymyślonej przez nich innowacji (średnio ok. 40 000 zł na pomysł).

fb_zgloszenia

 

Jak się zgłosić do inkubatora?

Na początek warto zapoznać się z materiałami na stronie: http://www.innowacjespoleczne.org.pl/inkubator-pomyslow – regulaminem naboru do inkubatora i szczegółowym opisem pomysłów, jakich szukamy. Swój pomysł na innowację należy zgłosić wypełniając umieszczony tam elektroniczny formularz zgłoszeniowy i przesyłając go do 13 listopada 2016 roku.

Do 18 listopada skontaktujemy się ze wszystkimi pomysłodawcami i wybrane grono zaprosimy na rozmowy, po których wybierzemy pierwszą grupę uczestników inkubatora.

W ramach projektu planowane są trzy edycje naborów do inkubatora – dwie kolejne obędą się w lutym-marcu 2017 oraz maju-czerwcu 2017 roku.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb