Mieszkańcy w (o)środku kultury

Mieszkańcy w (o)środku kultury

Projekt służył zakorzenieniu w Białołęckim Ośrodku Kultury trwałych mechanizmów włączania mieszkańców tej dzielnicy Warszawy we współtworzenie instytucji oraz wzmocnieniu poczucia współodpowiedzialności za sposób jej funkcjonowania.

W ramach projektu:

  • przeprowadziliśmy akcję plenerową, polegającą na oznaczaniu przez mieszkańców ważnych dla nich miejsc w dzielnicy (mapę będącą efektem akcji można pobrać tutaj),
  • zrealizowaliśmy konsultacje służące zbadaniu wyobrażeń mieszkańców Białołęki na temat BOK i kierunku, w którym powinien się rozwijać, połączone ze zbieraniem ich uwag na temat strategii BOK na kolejne 5 lat (raport można pobrać tutaj),
  • powstało tzw. Forum Ośrodka Kultury – ciało doradcze BOK, reprezentujące różne grupy społeczne i łączące instytucję z potrzebami lokalnego środowiska,
  • wspólnie z członkami Forum zaplanowaliśmy i przeprowadzimy konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni po byłym boisku znajdującym się w sąsiedztwie BOK (raport można pobrać tutaj)
  • zorganizowaliśmy seminarium na temat partycypacji w instytucjach kultury (broszurę podsumowującą seminarium można pobrać tutaj).

Projekt miał sprzyjać temu, by osoby i instytucje działające na Białołęce mogły lepiej się poznać, znaleźć płaszczyznę wymiany myśli i podejmować wspólne działania na rzecz mieszkańców.

Mieszkańcy w (o)środku kultury
Czas trwania: marzec 2015 – luty 2016
Koordynatorka projektu: Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół projektu: Maria Nowak, Jan Mencwel, Jan Wiśniewski

Projekt realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

EOG obywatele dla demokracji logo