Obywatelska Dąbrowa

Koordynatorka: Ewa Stokłuska

Obywatelska Dąbrowa

Celem projektu było zbudowanie trwałych podstaw dla prowadzenia skutecznego dialogu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, m.in. poprzez ewaluację dotychczasowych działań konsultacyjnych prowadzonych w tym mieście, wypracowanie regulaminu konsultacji społecznych dla Dąbrowy.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Gminą Dąbrowa Górnicza.

Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia było zbudowanie trwałych podstaw dla prowadzenia skutecznego dialogu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, m.in. poprzez ewaluację dotychczasowych działań konsultacyjnych prowadzonych w tym mieście oraz wypracowanie regulaminu konsultacji społecznych dla Dąbrowy. W ramach projektu przygotowaliśmy też narzędzia do ewaluacji procesów konsultacyjnych, które przedstawiciele samorządu mogą samodzielnie stosować w kolejnych latach. Powstał także Miejski Niezbędnik Konsultacyjny i online’owy przewodnik po procesach konsultacyjnych.

Do zadań Stoczni należało przeprowadzenie ewaluacji dwóch kolejnych edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (na lata 2014 i 2015) i wsparcie Urzędu Miejskiego w wypracowaniu rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w procedurze na kolejne lata. Efektem tych prac były m.in. dwa raporty ewaluacyjne – dotyczące edycji 2014 i 2015.

Doradzaliśmy także w procesie powstawania regulaminu konsultacji.

W styczniu 2015 r. zorganizowaliśmy wspólnie z partnerami konferencję “Pierwsze lata budżetów partycypacyjnych w Polsce”.

Dla Stoczni projekt  ten był kontynuacją  i  poszerzeniem  współpracy z samorządem Gminy Dąbrowa Górnicza, który wspieraliśmy już w 2013 r. w przygotowaniu modelu pierwszej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Czas trwania: – luty 2015
Koordynatorka działań Stoczni: Ewa Stokłuska
Partnerzy: Instytut Spraw Publicznych (lider projektu) i Gmina Dąbrowa Górnicza

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.