Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu

Wspieraliśmy pomysłowość i zaangażowanie obywatelskie mieszkańców Warszawy w dwóch dzielnicach – na Żoliborzu i w Śródmieściu – młodzież w szkołach, a osoby pracujące z nimi lub na ich rzecz – w instytucjach i lokalnych organizacjach.

Chcieliśmy pokazać młodym ludziom oraz dorosłym pracującym na ich rzecz, w jaki sposób mogą realizować swoje pomysły, wykorzystując budżet obywatelski i inne dostępne w Warszawie mechanizmy wspierania pomysłowości mieszkańców. Pracowaliśmy w dwóch warszawskich dzielnicach – na Żoliborzu i w Śródmieściu – z młodzieżą w szkołach, a z osobami pracującymi z nimi lub na ich rzecz – w instytucjach i lokalnych organizacjach.

Na nasze działania składały się m.in.:

  • trzystopniowe warsztaty z młodzieżą, poświęcone idei mechanizmów partycypacyjnych i diagnozie potrzeb, a następnie wypracowywaniu pomysłów np. na wnioski do budżetu obywatelskiego;
  • wizyty edukacyjne dla młodzieży w urzędach dzielnic;
  • wsparcie edukacyjne dla nauczycieli i rodziców;
  • warsztaty dla dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz mające na celu pokazanie możliwości wspierania pomysłowości młodzieży;
  • konsultacje indywidualne i wsparcie eksperckie dla osób, które zdecydują się złożyć projekty, promować je i realizować;
  • warsztaty podnoszące kompetencje młodzieży we wskazanych przez nią
    obszarach;
  • wsparcie na etapie promocji i głosowania na projekty w budżecie obywatelskim.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli

W ramach projektu przygotowaliśmy też pakiet materiałów dla nauczycieli i nauczycielek. Są to scenariusze zajęć dotyczących aktywnego angażowania się młodzieży w działania na rzecz swojego miasta (swojej gminy). Materiały przeznaczone są dla uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat.

Stworzyliśmy też rysunkowy spot filmowy, który ma zachęcać młodzież do obywatelskiego zaangażowania i może zostać wykorzystany podczas zajęć.

Nasze projekty młodzieżowe w Warszawie

Nasze działania na Żoliborzu i w Śródmieściu to trzeci z kolei młodzieżowy projekt realizowany przez nas dla m.st. Warszawy w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Do tej pory zrealizowaliśmy „Samorządną młodzież na Woli i Ochocie” i „Samorządną młodzież na Bemowie i Pradze-Północ„.

Czas trwania: wrzesień 2019 – wrzesień 2020
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Marcin Górecki i Jan Wiśniewski

Projekt „Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu” jest realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

logotyp miasto stołeczne warszawa