okladka silownia pamieci

Siłownia Pamięci 3

Koordynatorka: Agata Bluj

Siłownia Pamięci 3

„Siłownia pamięci” to projekt, który realizujemy od 2016 roku. W trzeciej edycji upowszechnialiśmy stworzone wcześniej narzędzia do treningu umysłu i opracowaliśmy nowe materiały dla seniorów i ich opiekunów domowych.

Co zrobiliśmy do tej pory?

W wyniku dwóch pierwszych edycji projektu wspólnie z ekspertkami stworzyliśmy praktyczny i bezpłatny narzędziownik zawierający różnorodne materiały przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu treningów umysłu z seniorami. Opracowaliśmy je z myślą o terapeutach, pedagogach, psychologach czy pracownikach socjalnych, animatorach, bibliotekarzach, pracownikach domów kultury i centrów aktywności pracujących z grupami seniorskimi.

Obecnie na Siłownię Pamięci składa się kilka elementów:

  • poradnik wprowadzający w tematykę treningów pamięci,
  • ćwiczenia wraz kartami pracy sprawdzone na zajęciach z seniorami,
  • scenariusze zajęć na cały rok kalendarzowy,
  • aplikacje MEMO na tablety stworzone we współpracy z seniorami.

Przygotowane przez nas materiały spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony praktyków i praktyczek. Byli zainteresowani nie tylko samymi pomocami do treningu umysłu, lecz także szkoleniami z tego zakresu. Okazało się również, że z różnych naszych narzędzi do zajęć grupowych chętnie korzystali też sami seniorzy i seniorki. W sumie materiały z naszej strony pobrano 3000 razy. Z tego powodu postanowiliśmy rozwinąć Siłownię Pamięci.

Co zrobiliśmy w ramach „Siłowni Pamięci 3”?

Zorganizowaliśmy seminaria dotyczące treningu umysłu dla pracowników/-czek instytucji senioralnych. Seminaria łączyły elementy wiedzy, inspiracji i praktyki. Położyliśmy także nacisk na wymianę doświadczeń i sieciowanie praktyków/-czek pracy z osobami starszymi. Zachęcaliśmy też uczestników/-czki seminariów do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności poprzez prowadzenie własnych zajęć dla grupy osób starszych.

Opracowaliśmy również materiały do ćwiczeń grupowych oraz treningu umysłu dla seniorów i ich opiekunów domowych (dostosowanych do sytuacji 1:1). Zasiliły one zasoby strony projektu: www.silowniapamieci.pl.

Osobom zainteresowanym treningami umysłu zapewnialiśmy także bieżące wsparcie w formie helpdesku (telefonicznego i elektronicznego).

Efekty poprzednich edycji projektu: „Siłownia Pamięci”„Siłownia Pamięci 2”.

Czas trwania czerwiec–grudzień 2020
Koordynatorka projektu: Agata Bluj
Zespół: Marta Tafil-Dalach, Maria Wiśnicka
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020