Szukamy eksperta/ki https://stocznia.org.pl/2018/02/20/szukamy-eksperta-ki-do-komisji-oceniajacej/

Niedługo kończy się pierwszy etap pracy w 3. edycji Inkubatora pomysłów, w ramach którego wspieramy rozwój innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. W związku z tym szukamy osoby, która chciałaby pomóc w ocenianiu wstępnych pomysłów i wyborze tych, którym przyznamy granty na testowanie.

Szukamy osoby, która wesprze nas swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podejmie się:

  • wstępnej oceny merytorycznej maksymalnie 30 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych
  • udziału w posiedzeniach komisji, które odbędą się w Warszawie i w Gdyni, w trakcie którego sformułowane zostaną ostateczne rekomendacje odnośnie pomysłodawców, którzy zostaną zaproszeni do dalszej pracy w ramach 3. edycji do Inkubatora pomysłów.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2018 r.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej opisie zamówienia i w załącznikach.

Opis zamówienia
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie
Załącznik nr 3. Formularz WPRI/ISI
Załącznik nr 4. Kryteria oceny pomysłów