Szukamy ekspertów/ek do oceny innowacji społecznych

Niedługo kończy się nabór do Inkubatora pomysłów, w ramach którego wspieramy rozwój innowacji społecznych (nowatorskich rozwiązań, produktów i usług) w obszarze włączenia społecznego. W związku z tym szukamy osób, które jako członkowie/inie komisji, ocenią najpierw wstępne pomysły na innowacje, a następnie ich kolejne, bardziej dopracowane wersje. Zadaniem komisji Inkubatora pomysłów będzie wybór tych innowacji, którzy autorzy otrzymają granty na przetestowanie swoich koncepcji, a później tych, które okażą się na tyle udane, że warto będzie je upowszechniać na szerszą skalę.

Inkubator pomysłów prowadzimy wspólnie z gminą miastem Gdynia w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o Inkubatorze znajduje się na stronie: https://inkubatorpomyslow.org.pl

Obecnie szukamy 2 osób, które wesprą nas swoją wiedzą i doświadczeniem i w ramach 2 cykli inkubacyjnych – jako członkowie/inie komisji Inkubatora pomysłów – podejmą się :

  • indywidualnej oceny merytorycznej wstępnych pomysłów na innowacje społeczne w obszarze włączenia społecznego, a także kolejnych, uszczegółowionych wersji – wstępnych specyfikacji innowacji, specyfikacji innowacji oraz ocenią przetestowane już innowacje
  • udziału w części rozmów rekrutacyjnych z pomysłodawcami innowacji społecznych
  • udziału w posiedzeniach komisji Inkubatora pomysłów (w ramach każdego z cykli odbędą się 4 spotkania, zapewne częściowo w formie zdalnej).

Na zgłoszenia czekamy do 26 października do godz. 9.00.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej zaproszeniu do składaniu ofert i w załącznikach. Ogłoszenie znajduje się także w Bazie konkurencyjności.

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1. Podręcznik dla pomysłodawców i innowatorów
Załącznik nr 2. Formularz oferty
Załącznik nr 3. Formularz wykazu doświadczenia
Załącznik nr 4. Przykładowy opis wstępnego pomysłu na innowację
Załącznik nr 5. Karta oceny przykładowego wstępnego pomysłu na innowację

fot. Wojtek Radwański