Narada obywatelska o kosztach energii

W 2022 roku realizowaliśmy ogólnopolski proces, którego celem był wspólny namysł nad problemem ubóstwa energetycznego w naszym kraju oraz partycypacyjne wypracowanie najlepszych i społecznie legitymizowanych propozycji jego rozwiązania. W ramach projektu Narada obywatelska o kosztach energii powstało kilka publikacji – zapraszamy do zapoznania się zarówno z raportami z narad lokalnych, jak i podsumowaniem całego procesu oraz przykładowymi scenariuszami spotkań i przewodnikiem dla organizatorów narad.