Na stronie internetowej, która powstała w ramach projektu Miasto społeczne Warszawa, znajduje się ponad sto sylwetek dawnych społeczników, opisów organizacji oraz oznaczonych w przestrzeni Warszawy „społecznikowskich śladów”.

Umieściliśmy na niej zarówno opisy znanych także dzisiaj organizacji (np. Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego czy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ale też takich, które już zaprzestały działalności i pamięta się o nich o wiele rzadziej.

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Projekt graficzny:
Wykonanie: Luckyboy i Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2010

Zrzut ekranu 2016-03-25 o 16.53.16

Za portalem stała myśl, która znalazła się w naszym logo – „Każde miejsce ma swoją historię”. Za jego pośrednictwem chcemy dawać coraz większej grupie kolekcjonerów lokalnych opowieści szansę do przedstawienia zebranych materiałów w atrakcyjnej formie i bez konieczności tworzenia oddzielnej strony.

Na naszym portalu każdy mógł skomponować swoją historię, dodając tekst, zdjęcie tytułowe, galerie, nagrania dźwiękowe i filmy. Przygotowanym profilem łatwo można było się pochwalić, przesyłając go dalej.

Stronie towarzyszył blog, który pełnił funkcję przewodnika po świecie internetowego opowiadania historii lokalnych. W oparciu o doświadczenia Stoczni opisane zostały zagadnienia takie jak szukanie archiwalnych zdjęć, nagrywanie wywiadów czy organizowanie spotkań otwartych.

 Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski
 Projekt graficzny:  Logotomia
 Projekt i wykonanie technologiczne:  Laboratorium ee
 Rok uruchomienia:  2012

Zrzut ekranu 2016-03-06 o 12.24.18

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

Przewodnik zawiera opis procesu konsultacyjno-ewaluacyjnego  dotyczącego Centrum Aktywności Seniora (CAS) oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (GUTW). Zawiera także praktyczne wskazówki, przydatne do jego wykorzystywania w innych kontekstach.

W Gdyni, gdzie od lat prowadzona jest wieloaspektowa polityka senioralna, jedną z ważniejszych instytucji miejskich, świadczących usługi na rzecz osób starszych jest CAS oraz funkcjonujący w jego ramach GUTW.

W 2013 r. wobec stale zwiększającej się populacji osób starszych w Gdyni i coraz większego zainteresowania, władze Gdyni i dyrekcja CAS zdecydowały się na przeprowadzenie szeregu działań konsultacyjno-ewaluacyjnych dotyczących oferty i sposobu funkcjonowania obydwu instytucji. Działania te miały na celu poznanie opinii osób korzystających obecnie lub w przeszłości z zajęć oferowanych przez CAS lub GUTW na temat tych instytucji, a także powodów, dla których z oferty tej nie korzystają pozostali starsi mieszkańcy miasta.

Poza zrecenzowaniem dotychczas świadczonych usług oraz sposobu funkcjonowania CAS i GUTW uczestnicy procesu zostali także zaproszeni do zgłaszania pomysłów na konkretne działania usprawniające i ulepszające obydwie instytucje. Przy okazji poruszane były wątki dotyczące szerszej oferty Miasta Gdyni skierowanej do osób starszych.

Scenariusz, opisany w publikacji, powstał na podstawie działań przeprowadzonych przez nas w Gdyni we współpracy z przedstawicielami komórki Innowacje Społeczne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Były one elementem projektu „Kurs – partycypacja!

Autorki: Maria Perchuć-Żołtowska, Zofia Komorowska
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2014

Podręcznik ma służyć pomocą w kształtowaniu umiejętności współpracy z wolontariuszami – zarówno tymi, którzy wspierają instytucje i organizacje swoją codzienną pracą, ale także tymi, którzy angażują się w działania społeczne od czasu do czasu, od projektu do projektu.

W podręczniku przedstawiamy opisy ciekawych praktyk i standardy realizacji projektów wolontariackich. W każdym z rozdziałów omawiamy kolejny etap współpracy z wolontariuszami, pokazując, że zaproponowany schemat stosować można w różnej skali. Starannie dobraliśmy więc wszystkie przykłady dobrych praktyk, tak by były one zrozumiałe zarówno dla organizacji realizujących projekty przy wsparciu tysięcy czy setek ochotników, jak i tych, które współpracują z kilkoma, a może nawet jednym wolontariuszem. Całość składa się na tzw. model idealny, do którego każda z organizacji może przyłożyć swoją „soczewkę” i dostosować go do swoich wymagań i warunków, w jakich działa.

Autorzy: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki
Korekta: Patrycja Strzetelska, Maria Wiśnicka, Maria Radziejowska
Opis dobrych praktyk: Jan Mencwel
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Rok wydania: 2012 (I wydanie), 2014 (II wydanie)

Działasz lokalnie i chcesz wiedzieć, jaki jest Twój wpływ na społeczność, dla której działasz? A może potrzebujesz dowodów, że Twoje działania wzmacniają lokalne więzi i pomagają ludziom współdziałać? Stocznia przygotowała podręcznik, który ma pomóc organizacjom pozarządowym mierzyć ich wpływ na kapitał społeczny.

Podręcznik przedstawia w przystępny sposób koncepcję kapitału społecznego, a także dostarcza 6 narzędzi badawczych służących do pomiaru siły kapitału społecznego, opracowanych w formie krótkich „zeszytów”. Towarzyszy mu „koło decyzyjne BOX”, dzięki któremu będzie Ci łatwiej wybrać odpowiednie dla Ciebie narzędzia. Każda z prezentowanych metod była testowana przez Ośrodki programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przygotowaliśmy także krótki film wyjaśniający bliżej pojęcie „kapitału społecznego”, jego znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz zachęcający do skorzystania z narzędzi BOX”

Podręcznik ma wersję drukowaną i cyfrową (.pdf) oraz dedykowaną stronę internetową, z której można pobrać komplet narzędzi: www.kapitalspoleczny.org

Czas trwania: od 2013 r.

Zespół projektu: Rafał Rudnicki, Jan Herbst, Jan Mencwel
Wsparcie: Maria Wiśnicka

Projekt jest realizowany przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Logo-PAFW

 

Strona poświęcona publikacji „BOX – badanie oddziaływania na kapitał społeczny. Podręcznik o tym, jak badać swój wpływ na społeczność i po co to robić”.

Na stronie, poza elektroniczną wersją publikacji, znajduje się także film animowany dotyczący tej tematyki oraz 6 przetestowanych narzędzi badawczych.

Koordynator powstania strony: Jan Mencwel
Rok uruchomienia: 2014
Strona www: www.kapitalspoleczny.org

Zrzut ekranu 2016-02-03 o 22.47.28

Podręcznik powstał z myślą o działających lokalnie organizacjach pozarządowych. Pomaga w indywidualnym przybliżaniu się do odpowiedzi co z działań tego rodzaju organizacji rzeczywiście wynika? W jakim stopniu przekładają się one na trwałą zmianę w społecznościach, w których prowadzą swoje projekty? Które z wielu elementów, składających się na kapitał społeczny, wzmacniają swoimi działaniami? Które powinny wzmacniać, aby wywrzeć największy wpływ na otaczającą je rzeczywistość?

BOX (skrót od wyrażenia Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) to metodologia i zbiór narzędzi, które można wykorzystać do ewaluacji dotychczasowej działalności, ale także jako pomoc przy tworzeniu planów na przyszłość.

Podręcznik BOX przybliża samo pojęcie kapitału społecznego, odzierając je z akademickiego żargonu i odnosząc się do znanych nam wszystkim sytuacji i zjawisk. W podręczniku omawiamy model pomiaru kapitału społecznego: jego miary, dobór narzędzi służących do gromadzenia danych na jego temat oraz sposób wykorzystania zebranych danych. Przedstawiamy też w szczegółach same narzędzia i instruujemy krok po kroku, jak z nich korzystać, a także pokazuje, jak interpretować uzyskane w ten sposób wyniki. Choć podręcznik stanowi zamkniętą całość, lepiej traktować go raczej jako mapę, pomocną w nawigowaniu po narzędziach i opracowaniach składających się na całość modelu.

Narzędzia, które prezentujemy w podręczniku, były projektowane tak, by mogły z nich skorzystać zarówno małe lokalne organizacje, jak i operatorzy dużych programów. Staraliśmy się opracować je w taki sposób, by mógł ich użyć dosłownie każdy, i aby ich zastosowanie nie wymagało specjalistycznej wiedzy ani dużych nakładów.

Różne organizacje mają różne możliwości, a także odmienne poglądy na to, skąd warto czerpać wiedzę o lokalnej sytuacji. Dlatego narzędzia projektowaliśmy modułowo – tak, aby ich użytkownicy mogli je komponować w dowolny sposób, wybierając spośród nich te, które najlepiej pasują do danej sytuacji czy po prostu najbardziej

Podręcznik powstał z inspiracji i na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od lat na różne sposoby wspiera działania organizacji pozarządowych w Polsce. Jest efektem projektu „BOX – badanie oddziaływania na kapitał społeczny„. Wszystkie prezentowane w podręczniku metody zostały przetestowane w polskich warunkach przez cztery organizacje będące ośrodkami „Działaj Lokalnie” – programu PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pełna wersja podręcznika oraz narzędzia w nim omawiane znajdują się na stronie kapitalspoleczny.org.

Autorzy: Jan Herbst, Rafał Rudnicki
Redakcja: Jan Mencwel
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2014