Na stronie internetowej, która powstała w ramach projektu Miasto społeczne Warszawa, znajduje się ponad sto sylwetek dawnych społeczników, opisów organizacji oraz oznaczonych w przestrzeni Warszawy „społecznikowskich śladów”.

Umieściliśmy na niej zarówno opisy znanych także dzisiaj organizacji (np. Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego czy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ale też takich, które już zaprzestały działalności i pamięta się o nich o wiele rzadziej.

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Projekt graficzny:
Wykonanie: Luckyboy i Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2010

Zrzut ekranu 2016-03-25 o 16.53.16

Za portalem stała myśl, która znalazła się w naszym logo – „Każde miejsce ma swoją historię”. Za jego pośrednictwem chcemy dawać coraz większej grupie kolekcjonerów lokalnych opowieści szansę do przedstawienia zebranych materiałów w atrakcyjnej formie i bez konieczności tworzenia oddzielnej strony.

Na naszym portalu każdy mógł skomponować swoją historię, dodając tekst, zdjęcie tytułowe, galerie, nagrania dźwiękowe i filmy. Przygotowanym profilem łatwo można było się pochwalić, przesyłając go dalej.

Stronie towarzyszył blog, który pełnił funkcję przewodnika po świecie internetowego opowiadania historii lokalnych. W oparciu o doświadczenia Stoczni opisane zostały zagadnienia takie jak szukanie archiwalnych zdjęć, nagrywanie wywiadów czy organizowanie spotkań otwartych.

 Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski
 Projekt graficzny:  Logotomia
 Projekt i wykonanie technologiczne:  Laboratorium ee
 Rok uruchomienia:  2012

Zrzut ekranu 2016-03-06 o 12.24.18

Działasz lokalnie i chcesz wiedzieć, jaki jest Twój wpływ na społeczność, dla której działasz? A może potrzebujesz dowodów, że Twoje działania wzmacniają lokalne więzi i pomagają ludziom współdziałać? Stocznia przygotowała podręcznik, który ma pomóc organizacjom pozarządowym mierzyć ich wpływ na kapitał społeczny.

Podręcznik przedstawia w przystępny sposób koncepcję kapitału społecznego, a także dostarcza 6 narzędzi badawczych służących do pomiaru siły kapitału społecznego, opracowanych w formie krótkich „zeszytów”. Towarzyszy mu „koło decyzyjne BOX”, dzięki któremu będzie Ci łatwiej wybrać odpowiednie dla Ciebie narzędzia. Każda z prezentowanych metod była testowana przez Ośrodki programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przygotowaliśmy także krótki film wyjaśniający bliżej pojęcie „kapitału społecznego”, jego znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz zachęcający do skorzystania z narzędzi BOX”

Podręcznik ma wersję drukowaną i cyfrową (.pdf) oraz dedykowaną stronę internetową, z której można pobrać komplet narzędzi: www.kapitalspoleczny.org

Czas trwania: od 2013 r.

Zespół projektu: Rafał Rudnicki, Jan Herbst, Jan Mencwel
Wsparcie: Maria Wiśnicka

Projekt jest realizowany przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Logo-PAFW

 

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

NaprawmyTo.pl to narzędzie informatyczne, służące do mapowania problemów w przestrzeni publicznej.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach – miastach, gminach, województwach. Głównymi źródłami inspiracji dla serwisu były brytyjski mechanizm FixMyStreet.com oraz amerykański portal SeeClickFix.com.

W 2012 r. serwis Naprawmyto.pl był pilotażowo wdrażany w wybranych gminach położonych w różnych częściach Polski. Operatorami były lokalne organizacje pozarządowe, które brały udział w budowie serwisu oraz uczestniczące w 10. edycji akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Ich zadaniem było przetestowanie działania serwisu w kontekście lokalnym, w tym administracja podstronami gmin, budowa partnerstwa z samorządem i promocja serwisu wśród mieszkańców.

W 2015 roku strona przeszła przebudowę sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych na podstawie umowy pożyczki z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA.

Obecnie serwis działa w 30 samorządach. Zarządza nim Stocznia, a obsługą informatyczną zajmuje się firma Escola.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie serwisu: naprawmyto.pl.

Koordynatorka projektu: Natalia Klamann

Przewodnik zawiera opis procesu konsultacyjno-ewaluacyjnego  dotyczącego Centrum Aktywności Seniora (CAS) oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (GUTW). Zawiera także praktyczne wskazówki, przydatne do jego wykorzystywania w innych kontekstach.

W Gdyni, gdzie od lat prowadzona jest wieloaspektowa polityka senioralna, jedną z ważniejszych instytucji miejskich, świadczących usługi na rzecz osób starszych jest CAS oraz funkcjonujący w jego ramach GUTW.

W 2013 r. wobec stale zwiększającej się populacji osób starszych w Gdyni i coraz większego zainteresowania, władze Gdyni i dyrekcja CAS zdecydowały się na przeprowadzenie szeregu działań konsultacyjno-ewaluacyjnych dotyczących oferty i sposobu funkcjonowania obydwu instytucji. Działania te miały na celu poznanie opinii osób korzystających obecnie lub w przeszłości z zajęć oferowanych przez CAS lub GUTW na temat tych instytucji, a także powodów, dla których z oferty tej nie korzystają pozostali starsi mieszkańcy miasta.

Poza zrecenzowaniem dotychczas świadczonych usług oraz sposobu funkcjonowania CAS i GUTW uczestnicy procesu zostali także zaproszeni do zgłaszania pomysłów na konkretne działania usprawniające i ulepszające obydwie instytucje. Przy okazji poruszane były wątki dotyczące szerszej oferty Miasta Gdyni skierowanej do osób starszych.

Scenariusz, opisany w publikacji, powstał na podstawie działań przeprowadzonych przez nas w Gdyni we współpracy z przedstawicielami komórki Innowacje Społeczne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Były one elementem projektu „Kurs – partycypacja!

Autorki: Maria Perchuć-Żołtowska, Zofia Komorowska
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2014

Forum Praktyków Partycypacji to cykliczne, dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które aktywnie zajmują się tematyką partycypacji obywatelskiej: mają wiedzę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procesów partycypacyjnych, chcą zdobyć nowe kontakty i poruszyć podczas spotkania bardziej skomplikowane zagadnienia.

Ideą wydarzenia jest tworzenie przestrzeni do poznania się osób, które w praktyce zajmują się działaniami w obszarze partycypacji obywatelskiej, do wzajemnego poszerzenia wiedzy oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Pośrednio wydarzenie ma się też przyczyniać do poprawy jakości procesów partycypacyjnych w Polsce oraz umacniania środowiska osób zajmujących się partycypacją, które dzięki Forum będą mogły wspierać się merytorycznie i wzajemnie motywować do organizacji własnych przedsięwzięć.

Formuła wydarzenia zakłada wielość jednocześnie odbywających się sesji (przez sześć edycji odbyło się łącznie blisko 250 sesji i warsztatów). Partycypacyjny charakter Forum przejawia się także w doborze tematów, na który wpływ mają sami uczestnicy, i w prowadzeniu sesji przez nich samych.

Merytoryczną i organizacyjną stronę wydarzenia wspierają też tzw. kontrybutorzy, czyli przedstawiciele organizacji i samorządów z całej Polski, których Stocznia co roku zaprasza do współpracy i wspólnego namysłu nad Forum.

Do tej pory odbyło się sześć edycji:

Zaczynaliśmy w gronie 150 uczestników, ostatnia, szósta edycja zgromadziła prawie 280 osób. Gościliśmy także przedstawicieli organizacji z innych krajów – Islandii, Norwegii, Cypru, Grecji, Gruzji, Ukrainy, Słowenii, Rosji i Wielkiej Brytanii.

Pierwsza edycja odbyła się w ramach projektu „Kurs – partycypacja!”. Dwie kolejne edycje realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Kolejne edycje organizowaliśmy przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin (4 edycja), Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (5 edycja), a także Urząd Miejski w Gdańsku, Miasto Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych, Urząd Miasta Sopotu, Europejskie Centrum Solidarności i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (6 edycja).

Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Agata Bluj, Maria Perchuć-ŻółtowskaKatarzyna Pliszczyńska, Ewa Stokłuska, Zofia Komorowska, Jacek Grzeszak, Wojciech Surała
Strona Forum: https://partycypacjaobywatelska.pl/forum

 

Podręcznik ma służyć pomocą w kształtowaniu umiejętności współpracy z wolontariuszami – zarówno tymi, którzy wspierają instytucje i organizacje swoją codzienną pracą, ale także tymi, którzy angażują się w działania społeczne od czasu do czasu, od projektu do projektu.

W podręczniku przedstawiamy opisy ciekawych praktyk i standardy realizacji projektów wolontariackich. W każdym z rozdziałów omawiamy kolejny etap współpracy z wolontariuszami, pokazując, że zaproponowany schemat stosować można w różnej skali. Starannie dobraliśmy więc wszystkie przykłady dobrych praktyk, tak by były one zrozumiałe zarówno dla organizacji realizujących projekty przy wsparciu tysięcy czy setek ochotników, jak i tych, które współpracują z kilkoma, a może nawet jednym wolontariuszem. Całość składa się na tzw. model idealny, do którego każda z organizacji może przyłożyć swoją „soczewkę” i dostosować go do swoich wymagań i warunków, w jakich działa.

Autorzy: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki
Korekta: Patrycja Strzetelska, Maria Wiśnicka, Maria Radziejowska
Opis dobrych praktyk: Jan Mencwel
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Rok wydania: 2012 (I wydanie), 2014 (II wydanie)