W Warszawie zieleń jest dewastowana. Najczęściej odpowiedzialni są za to kierowcy zostawiający pojazdy w miejscach zdecydowanie do tego nieprzeznaczonych – na trawnikach, pod drzewami (czyli na korzeniach), taranując krzewy. Inni uczestnicy ruchu też nie są bez winy, choć szkody przez nich wyrządzane są nieporównywalnie mniejsze.

By poradzić sobie z tym problemem, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zaprosił do współpracy „Stocznię” i coopertiva studio. Połączone siły miejskiej instytucji, badaczy i projektantów miały stworzyć dogodne warunki do opracowania nowych rozwiązań, które pomogą w ograniczeniu problemu dewastowania zieleni.

Kluczowym elementem interdyscyplinarnego procesu były prowadzone na wszystkich etapach rozmowy z mieszkańcami (w tym kierowcami), przedstawicielami urzędów, ekspertami, miejskimi aktywistami. W ich efekcie przygotowane zostały prototypy rozwiązań, które następnie testowaliśmy w przestrzeni miasta.

Podsumowanie całego procesu oraz jego efektów znajduje się tutaj.

Przepisu na plan to przede zbiór praktycznych wskazówek, jak tworzyć miasto dobre do mieszkania, i narzędzi przydatnych w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami. Publikacja czerpie z naszych doświadczeń z realizacji projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w którym uczestniczyło 25 gmin z całej Polski który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorkami „Przepisu na plan” są Anna Karłowska z Napraw Sobie Miasto i Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja została stworzona i wydana z naszym wsparciem.

„Przepis na plan” ma charakter swoistego narzędziownika w zakresie prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym. Podpowiada, jak wypracować model tworzenia dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców i jakie wybrać techniki dialogu. Wskazuje też konkretne przykłady narzędzi, które zostały zastosowane przez samorządy biorące udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”.

Autorki: Anna Karłowska (Napraw Sobie Miasto), Joanna Suchomska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju)
Projekt graficzny: Pracownia Wydawnicza EIKON
Rok wydania 2018

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Publikacja powstała w ramach projektu „Panel obywatelski” realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przez Lubelską Grupę Badawczą we współpracy ze Stocznią i dr. Marcinem Gerwinem. Jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych realizacją panelu obywatelskiego – zarówno urzędników, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, facylitatorów czy specjalistów od partycypacji obywatelskiej.

Panel obywatelski to stosunkowo młoda metoda partycypacji. W Polsce zastosowały ją dotychczas tylko dwa miasta: Gdańsk i Lublin. Z pewnością wkrótce dołączą do nich kolejne, bo choć panel to metoda wymagająca i nie na każdą okazję, to jednak pod wieloma względami bardzo atrakcyjna.

Zależy nam, aby kolejne panele były doskonalone i coraz pełniej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, dlatego zebraliśmy w publikacji wszystkie przemyślenia, jakie nasunęły się nam w trakcie realizacji panelu w Lublinie. Trzeba ją więc traktować właśnie raczej jako zbiór refleksji i wskazówek niż wyczerpującą instrukcję realizacji panelu obywatelskiego.

Autorzy:  Agnieszka Duda-Jastrzębska, Marcin Gerwin, Maria Jagaciak, Marta Nazaruk-Napora, Katarzyna Pliszczyńska
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Rok wydania: 2018

Podręcznik powstał w ramach pierwszej fazy realizacji projektu TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt. Podsumowuje zgromadzoną w jego trakcie wiedzę na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat.

Mechanizm ten, nazywany przez nas Wspólną Inwestycją Społeczną, korzysta z doświadczeń stosowanych zagranicą, tzw. Social Impact Bonds (tłumaczonych wcześniej na obligacje społeczne). W podręczniku opisujemy kontekst stosowania tego mechanizmu i wnioski płynące z zagranicznych doświadczeń. Tłumaczymy też, jak krok po kroku go wdrażać.

Podręcznik został przygotowany wspólnie przez zespoły Stoczni oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., które jest liderem konsorcjum realizującego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt TRUST BON.

Projekt graficzny i skład: Kotbury.pl
Rok wydania: 2018

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

Na zlecenie Grupy Eurocash S.A. poprowadziliśmy ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do instytucji i organizacji pozarządowych, które we współpracy z przedsiębiorstwami chciały zrealizować inicjatywę na rzecz ich najbliższego otoczenia.

W konkursie wzięło udział ponad 400 małoformatowych sklepów detalicznych z 250 miejscowości, wspieranych przez lokalne organizacje i instytucje. Rywalizowały o granty w wysokości 10, 50 i 100 tys. zł na szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnych.

Małym, lokalnym organizacjom pozarządowym często brakuje funduszy na działanie, dlatego chętnie pozyskują je poprzez proste i niebiurokratyczne konkursy. „Lokalni Herosi” i inne tego typu konkursy dają osobom zaangażowanym społecznie doświadczenie w wypełnianiu wniosków, realizowaniu projektów, ich rozliczaniu oraz promocji. Pozwalają też nabrać odwagi w staraniach o środki z innych zewnętrznych źródeł.

Zgłoszenia do konkursu potwierdziły, że życie społeczne w mniejszych miejscowościach i wsiach najczęściej kręci się wokół gminnych ośrodków kultury, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, bibliotek, ochotniczych straży pożarnych i sklepów. Widać, że są to najważniejsze miejsca lokalnej aktywności, więc muszą one czasami wspierać i uzupełniać działania organizacji pozarządowych. Pełnią znacznie szersze funkcje niż te, które wynikają z ich nazwy.

Zgłoszenia do konkursu można było składać w 2018 roku, w 2019 roku trwała realizacja zwycięskich inicjatyw.

Czas trwania: czerwiec 2018 – grudzień 2019
Koordynator: Marek Cywiński
Zespół projektu: Anna Bartol, Maria Wiśnicka

„Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie
odzyskania Niepodległości” to konkurs zorganizowany przez Grupę Eurocash S.A.

Celem projektu INCARE jest stworzenie zintegrowanego, innowacyjnego systemu opieki dla osób starszych i ich opiekunów oraz jego komercjalizacja – wprowadzenie na rynek w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu. Jest to odpowiedź na potrzebę wsparcia osób starszych w codziennym funkcjonowaniu, wydłużania okresu ich samodzielności, dbając jednocześnie o ich dobrostan i jakość życia w starzejących się społeczeństwach.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 8 partnerów pod przewodnictwem IT Center for Science and Technology w Bukareszcie. My będziemy odpowiedzialni za działania związane z zaangażowaniem w realizację projektu docelowych użytkowników (badania pilotażowe) oraz kluczowych interesariuszy w Polsce (współpraca przy tworzeniu modelu biznesowego projektu).

Rozwiązanie INCARE poprzez integrację wielu urządzeń, sensorów i rozwiązań technologicznych będzie oferować szereg funkcji w takich obszarach jak:

Jednocześnie, system będzie wyposażony w przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, którym można będzie zarządzać za pomocą głosu, gestów lub dotyku.

Czas trwania: listopad 2018 – wrzesień 2021
Koordynatorki projektu: Agata Gołasa i Maria Adamowicz
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ambient Assisted Living”.

Projekt zakładał przeprowadzenie w Szczekocinach cyklu działań animacyjno-badawczych, w czasie których razem z młodzieżą analizowaliśmy potencjał miejscowości i zastanawialiśmy się nad tym, jaka może być rola Zespołu Szkół w Szczekocinach w jego przyszłym rozwijaniu i wykorzystywaniu. Motorem przedsięwzięcia byli uczniowie, którzy stworzyli zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie badania, opracowanie jego wyników oraz przedstawienie ich społeczności lokalnej.

W ramach projektu – wspólnie z młodzieżą – przeprowadziliśmy:

Dodatkowo, przygotowaliśmy analizę danych zastanych o najważniejszych problemach i potencjałach Szczekocin, wzięliśmy udział w lokalnym forum dotyczącym przyszłości miasta „Szczekociny – i co dalej?” i zorganizowaliśmy warsztaty projektowania graficznego, na których młodzież przygotowała subiektywną mapę „Okrywamy Szczekociny” z odniesieniem do najistotniejszych ich zdaniem miejsc w mieście.

W ramach projektu odbyła się też wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Gminy z Lichnowy połączona z warsztatami street art, na których młodzi ludzie wspólnie przygotowali torby z motywami inspirowanymi historiami lokalnymi.

Poprzez zrealizowane działania udało nam się wyposażyć młodzież uczestniczącą w projekcie w podstawową wiedzę związaną z badaniami społecznymi i diagnozą lokalną, która może stać się podbudową do ich dalszego zaangażowania w sprawy swojej miejscowości.

Czas trwania październik 2018 – marzec 2019
Koordynator projektu: Paweł Sielczak
Zespół projektu: Marek Cywiński, Jan HerbstJan Wiśniewski, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Jan Jakub Wygnański

Projekt sfinansowała Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego.