W Warszawie zieleń jest dewastowana. Najczęściej odpowiedzialni są za to kierowcy zostawiający pojazdy w miejscach zdecydowanie do tego nieprzeznaczonych – na trawnikach, pod drzewami (czyli na korzeniach), taranując krzewy. Inni uczestnicy ruchu też nie są bez winy, choć szkody przez nich wyrządzane są nieporównywalnie mniejsze.

By poradzić sobie z tym problemem, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zaprosił do współpracy „Stocznię” i coopertiva studio. Połączone siły miejskiej instytucji, badaczy i projektantów miały stworzyć dogodne warunki do opracowania nowych rozwiązań, które pomogą w ograniczeniu problemu dewastowania zieleni.

Kluczowym elementem interdyscyplinarnego procesu były prowadzone na wszystkich etapach rozmowy z mieszkańcami (w tym kierowcami), przedstawicielami urzędów, ekspertami, miejskimi aktywistami. W ich efekcie przygotowane zostały prototypy rozwiązań, które następnie testowaliśmy w przestrzeni miasta.

Podsumowanie całego procesu oraz jego efektów znajduje się tutaj.

Przepisu na plan to przede zbiór praktycznych wskazówek, jak tworzyć miasto dobre do mieszkania, i narzędzi przydatnych w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami. Publikacja czerpie z naszych doświadczeń z realizacji projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w którym uczestniczyło 25 gmin z całej Polski który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorkami „Przepisu na plan” są Anna Karłowska z Napraw Sobie Miasto i Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja została stworzona i wydana z naszym wsparciem.

„Przepis na plan” ma charakter swoistego narzędziownika w zakresie prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym. Podpowiada, jak wypracować model tworzenia dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców i jakie wybrać techniki dialogu. Wskazuje też konkretne przykłady narzędzi, które zostały zastosowane przez samorządy biorące udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”.

Autorki: Anna Karłowska (Napraw Sobie Miasto), Joanna Suchomska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju)
Projekt graficzny: Pracownia Wydawnicza EIKON
Rok wydania 2018

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Publikacja powstała w ramach projektu „Panel obywatelski” realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przez Lubelską Grupę Badawczą we współpracy ze Stocznią i dr. Marcinem Gerwinem. Jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych realizacją panelu obywatelskiego – zarówno urzędników, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, facylitatorów czy specjalistów od partycypacji obywatelskiej.

Panel obywatelski to stosunkowo młoda metoda partycypacji. W Polsce zastosowały ją dotychczas tylko dwa miasta: Gdańsk i Lublin. Z pewnością wkrótce dołączą do nich kolejne, bo choć panel to metoda wymagająca i nie na każdą okazję, to jednak pod wieloma względami bardzo atrakcyjna.

Zależy nam, aby kolejne panele były doskonalone i coraz pełniej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, dlatego zebraliśmy w publikacji wszystkie przemyślenia, jakie nasunęły się nam w trakcie realizacji panelu w Lublinie. Trzeba ją więc traktować właśnie raczej jako zbiór refleksji i wskazówek niż wyczerpującą instrukcję realizacji panelu obywatelskiego.

Autorzy:  Agnieszka Duda-Jastrzębska, Marcin Gerwin, Maria Jagaciak, Marta Nazaruk-Napora, Katarzyna Pliszczyńska
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Rok wydania: 2018

Podręcznik powstał w ramach pierwszej fazy realizacji projektu TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt. Podsumowuje zgromadzoną w jego trakcie wiedzę na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat.

Mechanizm ten, nazywany przez nas Wspólną Inwestycją Społeczną, korzysta z doświadczeń stosowanych zagranicą, tzw. Social Impact Bonds (tłumaczonych wcześniej na obligacje społeczne). W podręczniku opisujemy kontekst stosowania tego mechanizmu i wnioski płynące z zagranicznych doświadczeń. Tłumaczymy też, jak krok po kroku go wdrażać.

Podręcznik został przygotowany wspólnie przez zespoły Stoczni oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., które jest liderem konsorcjum realizującego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt TRUST BON.

Projekt graficzny i skład: Kotbury.pl
Rok wydania: 2018

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta, jego mieszkańców, inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia.

Powstali by:

Marzyciele i Rzemieślnicy mieszczą się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, a inicjatorami ich powstania są, poza Domem Towarowym Bracia Jabłkowscy S.A., także Innovatika, Grzegorz Lewandowski, Fundacja Stocznia oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Obecnie Stocznia jest operatorem Marzycieli i Rzemieślników, a rodzina Państwa Jabłkowskich zgodziła się udostępnić przestrzeń rezygnując z wszelkich zysków za wynajem.

Marzyciele i Rzemieślnicy są miejscem organizacji debat, konferencji, warsztatów i spotkań. A już niebawem (po skończonej adaptacji przestrzeni) będą również miejscem codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian. W naszej przestrzeni co-workowej będzie miejsce dla osób zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, wywodzących się z różnego rodzaju środowisk (m.in. administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata akademickiego).

Już niebawem uruchomimy także programy inkubacji innowacyjnych pomysłów odpowiadających na realne potrzeby społeczne.

Chcemy, by Marzyciele i Rzemieślnicy byli miejscem otwartym dla każdego, kto ma pomysł na zmienianie świata na lepsze.

Zespół Marzycieli i Rzemieślników: Magdalena Gawin, Jacek Przecieszewski, Urszula Majewska, Grzegorz Lewandowski, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański

www.marzycieleirzemieslnicy.pl

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

Działasz lokalnie i chcesz wiedzieć, jaki jest Twój wpływ na społeczność, dla której działasz? A może potrzebujesz dowodów, że Twoje działania wzmacniają lokalne więzi i pomagają ludziom współdziałać? Stocznia przygotowała podręcznik, który ma pomóc organizacjom pozarządowym mierzyć ich wpływ na kapitał społeczny.

Podręcznik przedstawia w przystępny sposób koncepcję kapitału społecznego, a także dostarcza 6 narzędzi badawczych służących do pomiaru siły kapitału społecznego, opracowanych w formie krótkich „zeszytów”. Towarzyszy mu „koło decyzyjne BOX”, dzięki któremu będzie Ci łatwiej wybrać odpowiednie dla Ciebie narzędzia. Każda z prezentowanych metod była testowana przez Ośrodki programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przygotowaliśmy także krótki film wyjaśniający bliżej pojęcie „kapitału społecznego”, jego znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz zachęcający do skorzystania z narzędzi BOX”

Podręcznik ma wersję drukowaną i cyfrową (.pdf) oraz dedykowaną stronę internetową, z której można pobrać komplet narzędzi: www.kapitalspoleczny.org

Czas trwania: od 2013 r.

Zespół projektu: Rafał Rudnicki, Jan Herbst, Jan Mencwel
Wsparcie: Maria Wiśnicka

Projekt jest realizowany przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Logo-PAFW

 

NaprawmyTo.pl to narzędzie informatyczne, służące do mapowania problemów w przestrzeni publicznej.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach – miastach, gminach, województwach. Głównymi źródłami inspiracji dla serwisu były brytyjski mechanizm FixMyStreet.com oraz amerykański portal SeeClickFix.com.

W 2012 r. serwis Naprawmyto.pl był pilotażowo wdrażany w wybranych gminach położonych w różnych częściach Polski. Operatorami były lokalne organizacje pozarządowe, które brały udział w budowie serwisu oraz uczestniczące w 10. edycji akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Ich zadaniem było przetestowanie działania serwisu w kontekście lokalnym, w tym administracja podstronami gmin, budowa partnerstwa z samorządem i promocja serwisu wśród mieszkańców.

W 2015 roku strona przeszła przebudowę sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych na podstawie umowy pożyczki z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA.

Obecnie serwis działa w 30 samorządach. Zarządza nim Stocznia, a obsługą informatyczną zajmuje się firma Escola.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie serwisu: naprawmyto.pl.

Koordynatorka projektu: Natalia Klamann