Filmy o innowacjach – kto je przygotuje?

Poszukujemy osoby lub ekipy, która chciałaby podjąć się niełatwego zadania przygotowania krótkich filmów i social video o 18 innowacjach społecznych. Szukamy kogoś, kto nie tylko potrafi technicznie takie filmy wykonać, ale też znajdzie sposób na to, by by były to filmy, które niosą ze sobą treść, ale mają odpowiednią do tego kontekstu formę i styl.

W ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” prowadzimy Inkubator pomysłów, który wspomaga innowatorów społeczny w dopracowywaniu i testowaniu ich pomysłów na nowe rozwiązania, które pomagają w codziennym życiu osób, którym trudno samodzielnie funkcjonować ze względu na stan zdrowie, zaawansowany wiek lub niepełnosprawność. Innowatorami są zarówno pojedyncze osoby, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i instytucji publicznych.

Spośród testowanych 33 pomysłów wybierzemy (a częściowo już to zrobiliśmy) 18 takich, które sprawdziły się na tyle, że warto w sposób szczególny zadbać o to, by były stosowane na większą skalę. Jednym z narzędzi do ich prezentowania są filmy i social video, które chcemy przygotować.

Innowacje są testowane w różnych częściach Polski. Zakładamy, że ze względu na fakt, że ostateczna decyzja dot. kolejnych 12 innowacji zapadanie dopiero w lutym 2019 r, niezbędne będzie zgromadzenie materiału filmowego o większej liczbie testowanych innowacji (maksymalnie 22).
Ostateczna lista 18 innowacji, o których mają być przygotowane filmy będzie sukcesywnie uzgadniana z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Grupy docelowe
Filmy i social video będą, jednym z narzędzi docierania z informacją o nowych, przetestowanych rozwiązaniach do szerszego grona odbiorców. W zależności od danej innowacji mogą to być np. przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, domów opieki, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych pracujących na rzecz danej grupy odbiorców, rodziny osób wymagających wsparcia, a także same osoby wymagające takiego wsparcia (osoby: starsze, samotne, wykluczone, niepełnosprawne, chorujące na choroby przewlekłe, bezdomne)

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej opisie zamówienia i w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert, w tym opis zamówienia
Formularz oferty
Załącznik nr 1 – Wykaz usług
Załącznik nr 2 – Wykaz osób