Filmy o innowacjach społecznych – zapraszamy do składania ofert

Poszukujemy osób lub ekip, które chciałaby podjąć się niełatwego zadania przygotowania od 8 do 10 filmów i social video o wybranych 10 innowacjach społecznych. Szukamy kogoś, kto nie tylko potrafi technicznie takie filmy wykonać, ale też znajdzie sposób na to, by by były to filmy, które niosą ze sobą treść, ale mają odpowiednią do tego kontekstu formę i styl.

W ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2” prowadzimy Inkubator pomysłów, który wspomaga innowatorów społeczny w dopracowywaniu i testowaniu ich pomysłów na nowe rozwiązania, które pomagają w codziennym życiu osób, którym trudno samodzielnie funkcjonować ze względu na stan zdrowie, zaawansowany wiek lub niepełnosprawność. Innowatorami są zarówno pojedyncze osoby, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i instytucji publicznych.

Spośród testowanych pomysłów już wybraliśmy 6 (a w II kwartale 2023 roku wybierzemy kolejne) takich, które sprawdziły się na tyle, że warto w sposób szczególny zadbać o to, by były stosowane na większą skalę. Jednym z narzędzi do ich prezentowania są filmy i social video, które chcemy przygotować.

Grupy docelowe

Filmy i social video będą, jednym z narzędzi docierania z informacją o nowych, przetestowanych rozwiązaniach do szerszego grona odbiorców. W zależności od danej innowacji mogą to być np. przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, domów opieki, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych pracujących na rzecz danej grupy odbiorców, rodziny osób wymagających wsparcia, a także same osoby wymagające takiego wsparcia (osoby: starsze, samotne, wykluczone, niepełnosprawne, chorujące na choroby przewlekłe, bezdomne)

Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2023 r. do godziny 9:00

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej opisie zamówienia i w załącznikach:

  1. zaproszenie do składania ofert
  2. załącznik nr 1: formularz oferty
  3. załącznik nr 2: wykaz usług
  4. załącznik nr 3: wykaz osób
  5. załącznik nr 4: oświadczenie o niepodleganiu sankcjom
  6. załącznik nr 5: oświadczenie o braku powiązań
  7. wzór umowy