Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

Pracademia to projekt, który łączył naukę z praktyką, wiedzę z działaniem.

Na portalu pracademia.eu firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne mogły zamieszczać praktyczne tematy do opracowania przez studentów w ramach ich prac dyplomowych, zaliczeniowych lub w innej formie, studenci natomiast mogli aplikować w odpowiedzi na interesujące ich oferty. Jeśli spełnili określone wymagania, instytucja nawiązywała z nimi współpracę i wspierała w realizacji danego tematu.

Pracademia powstała, aby ułatwić studentom realne działanie i współpracę z praktykami z instytucji zewnętrznych, jeszcze w trakcie studiów. Jej misją było rozwijanie praktycznego modelu kształcenia, który skuteczniej przygotuje studentów do życia zawodowego.

Chcieliśmy, żeby pisanie pracy dyplomowej czy zaliczeniowej było dla studentów pozytywnym i rozwijającym doświadczeniem, a instytucje zewnętrzne chciały i umiały korzystać z efektów ich pracy.

Pierwsza wersja portalu pracademia.eu powstała w ramach projektu eCo-Solving, który realizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

Koordynator: Jacek Drozda
Wsparcie: Maria Wiśnicka, Łucja Krzyżanowska
Rok uruchomienia:
2015

pracademia2

Elementarz stanowi propozycję zaplanowania w organizacji lub instytucji przemyślanej i całościowej polityki wolontariatu. Zdajemy sobie sprawę, że wyrażenie „polityka” może brzmieć aż nadto oficjalnie. Przekonując do tego typu działania mamy jednak na myśli opracowanie w organizacji zasad i procedur, które będą przydatne w codziennej współpracy z wolontariuszami.

Od typu i wielkości organizacji lub instytucji zależy jak bardzo rozbudowany będzie taki dokument i narzędzie służące efektywnemu zarządzaniu ochotnikami.

Polityka wolontariatu pozwala uporządkować, zdefiniować i określić współpracę organizacji z wolontariuszami oraz wyznacza kierunek i sposób podejmowania decyzji w kontekście ochotników. Spisanie zasad i procedur, które często opierają się o dotychczasowe doświadczenie organizacji, pozwala na zaplanowanie czynności umożliwiających pracownikom efektywną współpracę z wolontariuszami.

Opracowany przez nas w ramach projektu „Modelowy wolontariat” Elementarz ma na celu wsparcie organizacji w tworzeniu polityki wolontariatu poprzez propozycję konkretnych działań, wskazówek oraz narzędzi przydatnych w opracowaniu strategii współpracy z wolontariuszami.

Towarzyszą mu opisy czterech modeli współpracy z wolontariuszami.

Autorki: Dagmara Gortych i Maria Radziejowska
Redakcja: Patrycja Strzetelska
Projekt graficzny: Noise advertising agency
Rok wydania: 2015

W jego ramach projektu „Modelowy wolontariat” wypracowaliśmy i opisaliśmy propozycje czterech nowych modeli współpracy z wolontariuszami:

Modele oparliśmy o zasady dobrej współpracy z wolontariuszami, które opisaliśmy w publikacji „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami”. Przygotowaliśmy również narzędzia do zarządzania ochotnikami, które mamy nadzieję – ułatwią pracę koordynatorom wolontariatu. Wszystkie one dostępne są na stronie dobrywolontariat.mystrikingly.com.

Autorki: Maria Radziejowska i Dagmara Gortych
Konsultacje i współpraca: Maria Wiśnicka, Maja Durlik, Karolina Pluta, Anna Warwas, Łukasz Kacprzak, Arkadiusz Mierkowski, Marcin Szala
Redakcja: Patrycja Strzetelska
Projekt graficzny: Noise advertising agency
Rok wydania: 2015

W 2013 roku podjęliśmy się przeprowadzenia analizy wpływu społecznego Orange Polska. Jest to przedsięwzięcie wykraczające poza tradycyjne ramy raportowania społecznego. Oprócz samych działań firmy i ich bezpośrednich rezultatów badamy również pośredni, złożony wpływ tych działań na szeroko rozumiane otoczenie. Staramy się uchwycić zmiany, które zachodzą w Polsce w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o takiej skali i roli jak Orange Polska.

Zmiany te dotyczą 6 obszarów funkcjonowania firmy i jej społecznej odpowiedzialności – gospodarki, innowacji, pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska. W każdym z tych obszarów działalność Orange pozostawia widoczny ślad. W gospodarce, zakupy i inwestycje Orange generują co roku tysiące miejsc pracy, zwiększają obroty polskich przedsiębiorstw, a także powodują zwiększenie potencjalnego PKB Polski nawet o 0,3%. W obszarze innowacji działania Orange przekładają się na tworzenie nowych start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Tak duża firma produkuje jednak tony zanieczyszczeń i zużywa tony surowców. Analiza wpływu społecznego pozwala minimalizować te „uboczne efekty” działań i maksymalizować efekty pozytywne.

Efektem naszych działań był opublikowany w 2014 roku raport wpływu społecznego, stworzony w dwóch wersjach – wewnętrznej, rozbudowanej oraz skrótowej, zewnętrznej (dostępna tutaj).

Przygotowaliśmy także krótki film pokazujący wpływ społeczny Orange.

W ramach naszej współpracy aktualizujemy co roku zebrane dane o firmie, szukamy nowych danych, a także nowych sposobów komunikacji na temat wpływu społecznego.

Obecnie poza zbieraniem i analizowaniem danych o firmie pracujemy także nad narzędziem mierzącym wpływ społeczny w sposób bardziej systematyczny i indeksowy. Prototyp narzędzia przedstawiliśmy naszemu Klientowi w 2018 roku.

Czas realizacji: od 2013 r.
Aktualny koordynator: Jacek Grzeszak
Zespół projektu: Jacek Grzeszak i Jan Herbst
Poprzedni koordynatorzy i koordynatorki oraz członkowie zespołu: Magda Biejat, Łukasz Jonak, Julia Olesińska, Maciej Pilaszek,
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska
Więcej informacji: http://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-wplyw-spoleczny.phtml

 

Publikacja zawiera opis kilku zastosowań technologii teleinformatycznych (ICT) na potrzeby mechanizmu budżetu partycypacyjnego oraz wpływu tych narzędzi na zaangażowanie i włączanie mieszkańców w lokalne procesy.

Tekst podsumowuje siedem rozwiązań ICT wykorzystanych w budżetach partycypacyjnych w różnych miejscach  na świecie: Brazylii, Demokratycznej Republice Konga, Niemczech, Portugalii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Włoszech. Zamieszczono w nim także opis trzech innowacyjnych, cyfrowych narzędzi skupionych  na roli mieszkańców. Dotychczas aplikacji tych nie zastosowano w kontekście BP, jednak według  autorów istnieją do tego silne implikacje, a zastosowanie narzędzi mogłoby znacznie poprawić efektywność i dostępność budżetu partycypacyjnego oraz zapewnić jego prawdziwie „oddolny” charakter.

Autorzy: Veronica Glab, Marc Parés
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2015

Publikacja zbierająca najważniejsze zasady i standardy realizacji procesów budżetów partycypacyjnych, została przygotowana przez grono osób zaangażowanych w realizację tego typu mechanizmów w kilku miastach Polski, reprezentujących zarówno środowisko samorządowe, jak i organizacje pozarządowe.

Zaprezentowano w niej uniwersalny model procesu budżetu partycypacyjnego oraz minimalne standardy realizacji poszczególnych jego etapów. Dokument ten jest pomyślany jako punkt odniesienia dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz „zwykłych” mieszkańców, chcących dopiero wprowadzić w swojej jednostce terytorialnej budżet partycypacyjny lub udoskonalić funkcjonującą już procedurę.

Autorzy: praca zbiorowa pod red. Ewy Stokłuski

Projekt graficzny: Studio Kotbury

Rok wydania: 2013, 2015 (II wydanie)

Publikacja ma charakter użytkowy i poświęcona jest ściśle zagadnieniu ewaluacji procesów budżetu partycypacyjnego.

Książka jest przewodnikiem, który ma przede wszystkim pomóc w przygotowaniu i zaplanowaniu ewaluacji budżetu partycypacyjnego w konkretnej gminie, czyli przygotowaniu i przeprowadzeniu oceny tego, jak wdrożenie tego mechanizmu wpływa na gminę, czy coś w niej zmienia i w jaki sposób oraz czy stosowane metody działania przybliżają samorząd do celów, które przed tą procedurą stawiają władze, administracja lokalna i mieszkańcy.

Można w niej znaleźć praktyczne wskazówki odnośnie tego, jak zorganizować proces ewaluacji, jak postawić pytania ewaluacyjne oraz jakie metody badań i analiz zastosować w celu zdobycia wiedzy o rezultatach i wpływie budżetu partycypacyjnego na samorząd.

Autorzy: Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki

Projekt graficzny: Studio Kotbury

Rok wydania: 2015

Posiadamy jeszcze niewielką liczbę publikacji w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane ich otrzymaniem prosimy o kontakt na adres stocznia[at]stocznia.org.pl.

Publikacja ma charakter użytkowy i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem budżetu partycypacyjnego w swojej gminie, a także do tych, którzy chcieliby ulepszyć procedurę funkcjonującego w ich samorządzie modelu tego mechanizmu partycypacyjnego. Składają się na nią opisy poszczególnych elementów procedury BP i różnych sposobów ich realizacji, wraz z przykładami konkretnych rozwiązań zastosowanych w kilku polskich gminach.

Propo­nowana w publikacji metodologia opiera się na modelu cyklu budżetu partycypacyjnego opracowanym w 2013 roku w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej przy udziale szerokiego grona praktyków: urzędników, działaczy or­ganizacji pozarządowych i badaczy procesów partycypacyjnych z całej Polski.

Cennym uzupełnieniem publikacji są zebrane w załączniku przykłady dokumentów opracowanych na potrzeby modeli budżetu partycypacyjnego różnych polskich miast.

Autorki: Agata Bluj, Ewa Stokłuska

Projekt graficzny: Studio Kotbury

Rok wydania: 2015

Posiadamy także publikacje w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane ich otrzymaniem prosimy o kontakt na adres stocznia[at]stocznia.org.pl.