Poradnik „Siłownia Pamięci” stanowi niezbędne wprowadzenie do treningu umysłu, a zawarte w nim informacje na temat rodzajów, funkcji i metodyki prowadzenia zajęć stanowią pomocne wskazówki w dostosowaniu ćwiczeń do potrzeb i możliwości seniorów.

Autorki poradnika na przestrzeni lat zgromadziły bogate doświadczenie zawodowe w pracy z różnymi grupami seniorów. Ich spostrzeżenia i sposoby postępowania w rozmaitych sytuacjach związanych z pracą z osobami starszymi to cenny zasób, którym we Wstępie dzielą się z innymi.

Poradnik powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Tekst i redakcja:  Maja Durlik, Edyta Bonk, Maria Wiśnicka
Specjalistka od badań i warsztatów: Katarzyna Starzyk-Durbacz
Konsultantka merytoryczna: Edyta Bonk
Konsultanci ds. opieki nad seniorami:  Katarzyna Stec i Marek Szymański
Współautorki ćwiczeń: Mirosława Cuper, Dorota Haponik, Maria Jarco, Dagmara Kalinowska, Małgorzata Kępska, Barbara Kluk, Agata Kowalewska
Hanna Kurdybelska, Katarzyna Mazuruk-Russ, Dominika Miszkiewicz, Maria Ewa Paprocka, Joanna Sobczak, Karolina Sosnowska, Katarzyna Surdyka i Katarzyna Zasowska
Projekt graficzny i skład: rzeczyobrazkowe.pl
Rok publikacji: 2016

 

Raport jest podsumowaniem badania, które na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zrealizowaliśmy pod koniec 2016 r. W trakcie badania przyglądaliśmy się skuteczności pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie Karty, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy osób nią objętych.

Nasze zadanie polegało na przyjrzeniu się, na podstawie wywiadów i danych zastanych, następującym zagadnieniom:

Przygotowany przez nas raport ma posłużyć Urzędowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz działającemu na Woli Zespołowi Interdyscyplinarnemu do podniesienia jakości pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie Karty. Jesteśmy jednak przekonani, że wnioski w nim sformułowane, mogą być przydatne także innym samorządom podchodzącym refleksyjnie do prowadzonych przez siebie działań.

Opracowanie raportu: Magda Biejat, Rafał Rudnicki
Zespół badawczy: Maria Adamowicz, Magda Biejat, Agata Chełstowska, Maja Durlik, Agnieszka Duszyńska, Damian Jaworek, Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Milczewska, Katarzyna Julia Olesińska, Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki, Katarzyna Starzyk-Durbacz
Konsultacje merytoryczne: Renata Durda, Jan Herbst
Projekt graficzny
i skład:
Edyta Ołdak
Rok wydania: 2016

Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy.

wola_2

Raport podsumowuje stoczniowe badanie dotyczące zjawiska wspierania twórczości artystycznej i szeroko rozumianej działalności kulturalnej przez podmioty prywatne, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Nasi mecenasi„.

Naszym celem była diagnoza społecznych, kulturowych i instytucjonalnych uwarunkowań oddolnych działań wspierających kulturę w środowiskach lokalnych przez osoby związane z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Interesowali nas zwłaszcza mecenasi wspierający twórczość artystyczną i działalność kulturalną w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – miejscowości, gminie, powiecie, w której prowadzą swoją firmę, osobiście angażujący się we wsparcie konkretnych inicjatyw.

Uznaliśmy, że w obliczu często niewystarczającego poziomu finansowania działalności kulturalnej na poziomie lokalnym ze strony państwa i samorządów, mecenat prywatny stanowi ważny element sektora kultury, zasługujący na dobre rozpoznanie. Liczymy, że zebrane przez nas dane, opisy i wnioski ułatwią wypracowanie rozwiązań wzmacniających ten rodzaj wspierania kultury w społecznościach lokalnych.

Opracowanie raportu: Katarzyna Starzyk-Durbacz, Jan Herbst, Jan Mencwel, Maria Wiśnicka
Fotografie: Wojciech Radwański, Autosfera, Archicom, Ludwig Schneider/Wikimedia
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2016

Raport powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn

Raport jest jednym z efektów projektu „Jaki MAL na Ulrychowie?”, w ramach którego przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb mieszkańców Ulrychowa, na które powinno odpowiedzieć nowo powstające miejsce aktywności lokalnej (MAL) przy ul. Olbrachta 9.

Stanowi podsumowanie działań diagnostyczno-konsultacyjnych (punktów konsultacyjnych, ankiet, wywiadów, warsztatów), które zrealizowaliśmy wśród mieszkańców tej części Warszawy oraz głównych interesariuszy aktywnych na Ulrychowie. Zawiera opis najważniejszych  wniosków oraz rekomendacje dotyczące tworzenia oferty i sposobu działania nowego miejsca dla sąsiadów.

Autorki: Anna Biernat, Maria Jagaciak
Projekt graficzny: Marta Lisowska (zespół wespół)
Rok wydania: 2016

Szlaki krajoznawcze przebiegają różnymi śladami. Jednym z nich z pewnością są te wyznaczone przez tory kolejowe. Podążając pozornie oczywistą trasą, wzdłuż wybranej linii kolejowej, połączymy na mapie tak różne miejsca, jak słynny podwarszawski szpital psychiatryczny, utopijne miasto-ogród oraz stolica polskiego jedwabnictwa. Zestawienie przypadkowe, niepołączone żadnym oczywistym kluczem tematycznym, a jednak bez wątpienia interesujące, często zaskakujące.

Doświadczenia takiej podróży chcieliśmy przekazać w przewodniku Po kolei, który przygotowaliśmy wspólnie z inkubowanym w Stoczni Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz, które inspiruje się przedwojennym ruchem krajoznawczym i chce promować świadome poznawanie Polski oraz gromadzenie szerokiej i krytycznej wiedzy dotyczącej jej krajobrazu kulturowego, przyrodniczego i historycznego.

Przewodnik powstał w ramach projektu „Po kolei: dziedzictwo na trasach podwarszawskich linii kolejowych”, w ramach którego autorzy przewodnika, w tym grupa kilkunastu wolontariuszy z Warszawy i okolic, odwiedzili ponad dwadzieścia miejscowości położonych przy liniach kolejowych zbiegających się w stolicy. W każdej zwiedzali znane i mniej znane atrakcje, rozmawiali z mieszkańcami i członkami lokalnych stowarzyszeń oraz instytucji. W efekcie powstała publikacja, która czerpiąc z tradycji przewodników, stanowi jednocześnie reporterski wielogłos.

Autorzy: Agnieszka Jachowicz, Rafał Janik, Damian Jaworek, Tomek Kaczor, Wanda Klenczon, Dobromiła Kruszewska, Jan Król, Julia Krzesicka, Maria Kubacka-Świątek, Kuba Maria Mazurkiewicz, Ewa Łukawska, Joanna Mikulska, Jan Mencwel, Rita Muller, Paulina Olszak, Agnieszka Osińska, Ewelina Połeć, Natalia Pazio, Maria Rościszewska, Cyryl Skibiński, Romain Su, Magdalena Tkaczuk, Anna Wiśniewska, Jan Wiśniewski, Jarosław Ziółkowski, Szczepan Żurek
Redaktorzy: Jan Wiśniewski, Jarosław Ziółkowski
Projekt graficzny: zespół wespół
Rok wydania: 2016

Publikacja „O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce” podsumowuje przegląd danych na temat zastosowania rozmaitych mechanizmów partycypacyjnych (m.in. budżetów partycypacyjnych, referendów lokalnych, inicjatywy lokalnej) oraz wyniki badania na ogólnopolskiej próbie, w którym pytano Polaków o ich opinie i doświadczenia związane z konsultacjami społecznym i szerzej – z włączaniem obywateli w procesy decyzyjne.

Badanie i raport były elementem projektu Konsultacje z zasadami, realizowanego przez nas w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Publikacja dostępna jedynie w wersji elektronicznej.

Autorka: Katarzyna Starzyk-Durbacz
Projekt graficzny: RZECZYOBRAZKOWE.PL
Rok wydania: 2016

Publikacja podsumowuje pierwsze w Polsce badanie środowiska osób, które na co dzień zajmują realizacją i wspieraniem różnego typu procesów partycypacyjnych, w tym konsultacji społecznych. Wyniki analizy danych uzyskanych z ankiet wypełnionych przez 183 respondentów z całej Polski obejmują nie tylko informacje o samych praktykach (kim są, jak działają, jakie są ich motywacje do zajmowania się partycypacją), ale także o ich opiniach na temat zmian, które zaszły w obszarze partycypacji obywatelskiej w ostatnich kilku latach.

Badanie i raport były elementem projektu Konsultacje z zasadami, realizowanego przez nas w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Publikacja dostępna jedynie w wersji elektronicznej.

Autorzy: Damian Jaworek, Katarzyna Starzyk-Durbacz
Projekt graficzny: RZECZYOBRAZKOWE.PL
Rok wydania: 2016

Raport stanowi podsumowanie badania, które przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” oraz Laboratorium Innowacji Społecznych na osiedlu przy ul. Zamenhoffa i Opata Hackiego (ZOH) w Gdyni w ramach projektu „Puls dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam.”

W tej części Gdyni ze względu na nagromadzenie wielu problemów społecznych, od kilku lat prowadzone są różnorodne działania rewitalizacyjne. Obszar ten został także wpisany do miejskiego programu rewitalizacji, co w praktyce oznacza, że dotychczasowe działania będą w najbliższych latach prowadzone na większą skalę i uzupełnione przez inwestycje infrastrukturalne.

Nasz raport, ukazujący portret mieszkańców ZOH, ale i ich różnorodne potrzeby, podsumowuje wiedzę zgromadzoną w ramach ankiet oraz warsztatów z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji działających na terenie osiedla.

Wyniki badania mają być pomocne w planowaniu dalszych działań, ale też jako rodzaj benchmarku przy mierzeniu zachodzących zmian.

Autorzy: Maria Nowak, Łukasz Ostrowski, Katarzyna Starzyk-Durbacz
Projekt graficzny: studio rzeczyobrazkowe.pl
Rok wydania: 2016

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44